• Jaunumi >
  • Regulators apkopo informāciju par ārpustiesas kārtībā izskatītajiem strīdiem
 
print Drukāt

Regulators apkopo informāciju par ārpustiesas kārtībā izskatītajiem strīdiem

06.03.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir apkopojusi informāciju par aizvadītajā gadā ārpustiesas kārtībā izskatītajiem strīdiem Regulatorā starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. Tie ir strīdi, kas izskatīti padomes sēdē un par kuriem pieņemti lēmumi (nevis atbilžu sniegšana uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzībām). Kopumā 2016. gadā Regulatora padome izskatīja 10 strīdus. Lielākā daļa tika skatīti enerģētikas nozarē.

Astoņos ierosinātajos strīdos Regulators pieņēma lēmumu pēc būtības, savukārt divos gadījumos izbeidza strīdu izskatīšanas procesu, jo iesniedzēji atsauca savus iesniegumus. 

Enerģētikas nozarē dabasgāzes apgādē tika izskatīts viens strīds par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atteikumu noslēgt līgumu ar jaunu lietotāju, ja lietotājs nepiekrīt samaksāt pakalpojuma priekšapmaksu. Viens strīds tika izskatīts par sabiedrisko pakalpojumu lietotāja rīcību par konstatēto dabasgāzes lietošanas noteikumu pārkāpumu. Divi strīdi izskatīti saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atteikumu noslēgt līgumu par dabasgāzes piegādi ar jaunu lietotāju līdz brīdim, kamēr netiks samaksāts parāds par objektā iepriekš patērēto dabasgāzi. 

Savukārt enerģētikas nozarē elektroenerģijas apgādē tika izskatīts viens strīds par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atteikumu noslēgt elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma līgumu. 

Elektronisko sakaru nozarē tika izskatīts viens strīds par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja veikto noslodzes datu uzskaiti numuriem un iesniedzējai liegto iespēju saņemt šo informāciju, lai varētu pārbaudīt rēķina pareizību. Viens strīds izskatīts par to, vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir ievērojis normatīvo aktu prasības un informējis iesniedzēju par elektronisko sakaru tīklu, kurā tika sniegts viesabonēšanas pakalpojums.

Savukārt pasta nozarē tika izskatīts viens strīds par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja  rīcības atbilstību pasta nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem, nosūtot sabiedriskā pakalpojuma lietotāja sūtījumu.

Regulators secina, ka nav pietiekamas komunikācijas starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un sabiedrisko pakalpojumu lietotāju pirms strīda izskatīšanas Regulatorā, lai atrisinātu konkrēto problēmu. Bieži vien komunikācija starp pakalpojumu sniedzēju un sabiedrisko pakalpojumu lietotāju ir formāla, neiedziļinoties otras puses argumentos. Tikai pēc strīda ierosināšanas Regulatorā puses sāk meklēt konstruktīvus risinājumus.

Strīdu situācijas rodas starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju, sabiedrisko pakalpojumu lietotājam līdz galam neizprotot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikumus vai arī tā rīcībā esot nepilnīgai informācijai.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ieteicamā labā prakse būtu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, izskatot lietotāju iesniegumus, sniegt ne tikai formālas atbildes, bet arī detalizētāk skaidrot savu viedokli, rīcību, pakalpojuma sniegšanas un lietošanas noteikumus. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu lietotājam pirms pakalpojuma saņemšanas vajadzētu rūpīgi iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un ar to saistītajām izmaksām.

Plašāk par Regulatorā izskatītajiem strīdiem un to būtību – Pārskatā par ārpustiesas strīdiem 2016.gadā regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozarēs.

Regulators saskaņā ar likumu[1] kā ārpustiesas instance izskata strīdus starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju vai starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem par to tiesībām un pienākumiem, kas izriet no Regulatora likuma vai regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem. Regulators neizskata strīdus, kas ir par zaudējumiem, maksājuma dokumentiem vai parāda piedziņu. Šādus strīdus izskata tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.[1] Likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 32.panta pirmā daļa