• Jaunumi >
  • Regulators apkopo informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju darbības rezultātiem
 
print Drukāt

Regulators apkopo informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju darbības rezultātiem

07.11.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir apkopojusi informāciju par regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju darbības rādītājiem 2016. gadā. 2016.gadā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju kopējie ieņēmumi no regulējamiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem bija 97,16 milj. EUR, kas ir par 4% vairāk nekā 2015.gadā. Kopējās regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas (ieskaitot kapitāla izmaksas) bija 97,13 milj. EUR, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu ir par 5% vairāk.

Izmaksu īpatsvars komersantu kopējās regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksās 2016.gadā

2016.gadā regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu ietvaros lietotājiem piegādāti 60,82 milj. m3 ūdens, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu ir par 1% vairāk. Lielāko daļu no regulējamiem ūdens piegādes pakalpojumiem (55,6%)nodrošināja SIA „Rīgas ūdens”. 12 komersanti, kuru sniegto pakalpojumu apjoms pārsniedz 500 tūkst. m3/gadā, 2016.gadā nodrošināja 28,5% no regulējamiem ūdens piegādes pakalpojumiem.

Kopējais sniegto ūdens piegādes pakalpojumu apjoms un komersantu skaits 2016.gadā

2016.gadā regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu ietvaros no lietotājiem savākti 66,39 milj. m3 notekūdeņu, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu ir par 2% vairāk. Lielāko daļu no regulējamiem notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem (56,7%) nodrošināja SIA „Rīgas ūdens”. 13 komersanti, kuru sniegto pakalpojumu apjoms pārsniedz 500 tūkst. m3/gadā, 2016.gadā nodrošināja 29,4% no regulējamiem notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem.

Kopējais sniegto notekūdeņu savākšanas pakalpojumu apjoms un komersantu skaits 2016.gadā

Izmaiņas sniegtajā pakalpojumu apjomā saistītas ar projektu ietvaros izveidotiem jauniem pieslēgumiem, papildus pārņemtajām sistēmām, ražošanas uzņēmumu patēriņa mainīgumu u.c. faktoriem.

2016. gada 31. decembrī Regulatora Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā bija reģistrēti 65 komersantu.

Plašāk par aktuālo ūdenssaimniecības nozarē: Pārskatā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju 2016.gada saimnieciskās darbības rezultātiem