• Jaunumi >
  • Regulators apkopojis informāciju par būtiskāko regulējamās nozarēs 2016. gadā; gada pārskats iesniegts Saeimā
 
print Drukāt

Regulators apkopojis informāciju par būtiskāko regulējamās nozarēs 2016. gadā; gada pārskats iesniegts Saeimā

13.07.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apkopojusi un izanalizējusi būtiskākās norises regulējamās nozarēs 2016. gadā. Regulators sagatavoto publisko gada pārskatu ir iesniedzis Saeimā.

Regulatora 2016.gada pārskatā regulējamo nozaru griezumā ir apkopota būtiskākā informācija par paveikto, kā arī sniegti komentāri par nozares attīstības tendencēm.

2016. gadā tika apstiprināti jauni AS „Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, kuri tuvina tarifu struktūru pakalpojuma izmaksu struktūrai. Šādu lēmumu Regulators pieņēma, lai stimulētu lietotājus izvēlēties atbilstošākas jaudas un nepārmaksātu par neefektīvi noslogotu infrastruktūru.

Regulators pagājušajā gadā noteica arī vēsturiski zemākās peļņas normas jeb kapitāla atdeves likmi tarifu aprēķināšanai dabasgāzes, elektroenerģijas un ūdenssaimniecības jomās. Šādas izmaiņas tika veiktas, lai komersantu pieļaujamā peļņas robeža no pakalpojumu sniegšanā izmantoto pamatlīdzekļu vērtības būtu pamatota.

2016. gada sākumā Regulators aktīvi līdzdarbojās Enerģētikas likuma grozījumu izskatīšanā Latvijas Republikas Saeimā saistībā ar dabasgāzes tirgus atvēršanu. Savukārt pēc likuma pieņemšanas sāka aktīvu darbu, lai sagatavotu visu sekundāro normatīvo aktu sekmīgai dabasgāzes tirgus atvēršanai un darbībai.

Elektronisko sakaru jomā 2016. gads iezīmējās arī ar būtiskām izmaiņām viesabonēšanas tarifu regulējumā. Saskaņā ar 2015. gada 25. novembrī apstiprināto Eiropas Savienības Regulu (Regula) mobilo sakaru operatoriem pārejas periodā no 2016. gada 30. aprīļa bija tiesības piemērot viesabonēšanas pakalpojumiem iekšzemes tarifu ar papildu maksu, kas nepārsniedz noteikto (maksimālo) cenu. Savukārt pēc pārejas posma, sākot ar 2017. gada 15. jūniju, pilnībā tiek ieviests princips „viesabonē kā mājās” jeb viesabonēšanas papildmaksu atcelšana. Šajā procesā nacionālajiem regulatoriem ir svarīga uzraudzības loma, lai Regula tiktu atbilstoši ieviesta un operatori to ievērotu.

2016. gads siltumenerģijas nozarē iezīmējies ar tarifu samazinājumu, kas saistīts gan ar dabasgāzes tirdzniecības cenas samazinājumu, gan rūpīgu Regulatoram iesniegto tarifu projektu izvērtēšanu. Pērn Regulators izvērtējis un apstiprinājis 12 siltumenerģijas tarifu projektus.

Savukārt ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu nozarē būtiski samazinājās saņemto lietotāju sūdzību skaits par pakalpojumu sniegšanu, kas skaidrojams ar to, ka 2016. gadā palielinājusies sniegto pakalpojumu kvalitāte, līdz ar to samazinot problēmsituāciju skaitu.

Plašāk par būtiskāko regulējamās jomās 2016. gadā - Regulatora publiskajā 2016. gada pārskatā.