• Jaunumi >
  • Regulators apstiprina Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumus
 
print Drukāt

Regulators apstiprina Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumus

13.04.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien apstiprināja jaunus noteikumus dabasgāzes nozarē - “Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi” un “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi”.  Minētie noteikumi nosaka jaunu, atvērta dabasgāzes tirgus apstākļiem atbilstošu kārtību, kādā dabasgāzes tirgotājiem, krātuves operatoram un krātuves operatoram jāstrādā.

“Šie ir jauni noteikumi, salīdzinot ar 2015. gadā apstiprinātajām noteikumu redakcijām, kuros ir pilnveidoti gan nosacījumi, gan procedūras – tās ir efektīvākas, elastīgākas, lai tirgotājiem būtu iespēja daudz ātrāk reaģēt un efektīgāk strādāt atvērta dabasgāzes tirgus apstākļos,” norāda Regulatora padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Regulators aicina ikvienu dabasgāzes tirgotāju vērsties Regulatorā, ja rodas kādas problēmas ar minēto noteikumu piemērošanu vai sadarbību ar pārvades sistēmas un krātuves operatoru (“AS Conexus Baltic Grid”) vai sadales sistēmas operatoru (AS “Latvijas Gāze”).

“Esošajā situācijā aktīva, uz sadarbību vērsta komunikācija starp visām iesaistītajām pusēm ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai tirgus strādātu sekmīgi, kā arī lai gadījumos, kad rodas problēmsituācijas, tās būtu iespējams ātri atrisināt,” uzver R.Irklis.

“Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi” nosaka dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas kārtību, pārvades sistēmas operatora un pārvades sistēmas lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību. Tāpat noteikumi nosaka informācijas apmaiņas kārtību starp pārvades sistēmas operatoru un sistēmas lietotājiem, sistēmas lietotāju balansa atbildību un kārtību, kādā pārvades sistēmas operators veic dienas nebalansa maksas aprēķinu. Vienlaikus noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā pārvades sistēmas operators var pieprasīt sistēmas lietotājiem iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu. Noteikumi arī nosaka, kā līdz brīdim, kad stājas spēkā jauni pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi, tiek piemēroti līdzšinējie pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi.

“Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi” nosaka dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatora un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā pretendents iesniedz pieteikumu par krātuves lietošanas tiesību iegūšanu, tiek noslēgts uzglabāšanas pakalpojumu līgums. Tāpat tajos atrunāta krātuves jaudas rezervēšanas un krātuvē esošās dabasgāzes daudzuma un krātuves jaudas nodošanas kārtība,  informācijas apmaiņas kārtība starp dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru un krātuves lietotājiem. Vienlaikus noteikumos noteikti kritēriji un kārtība, kādā krātuves operators var pieprasīt krātuves lietotājiem iesniegt saistību izpildes nodrošinājumu.

Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos noteikti gadījumi, kad dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators var pārtraukt vai ierobežot dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojumu sniegšanu.

Tāpat noteikumi nosaka, kā līdz brīdim, kad stājas spēkā jauni dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifi, tiek piemēroti līdzšinējie uzglabāšanas pakalpojuma tarifi.

Par minēto noteikumu izstrādi bija atbildīgs pārvades sistēmas un krātuves operatora (AS “Conexus Baltic Grid), jo, saskaņā ar Enerģētikas likumu, noteikumu projektus vispirms sagatavo sistēmas operators un iesniedz Regulatoram. Regulators tos izvērtē, konsultējas ar tirgus dalībniekiem par to redakciju, pilnveido tos un pēc tam apstiprina.

AS “Conexus Baltic Grid” Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumus Regulatoram iesniedza šā gada 24. janvārī.  Regulators  sadarbībā ar AS “Conexus Baltic Grid” Noteikumu projektu iesniegto noteikumu projektu precizēja un jau šā gada martā izsludināja publiskās konsultācijas par abiem iesniegtajiem noteikumu projektiem. Publisko konsultāciju un Regulatora padomes sēžu laikā no tirgus dalībniekiem tika saņemti daudz iebildumu un komentāru. Šobrīd, pēc visu priekšlikumu apkopošanas un izvērtēšanas un iestrādāšanas noteikumos, Regulatora padome pieņēma lēmumu  noteikumus apstiprināt.

Regulatora apstiprinātie “Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi” un “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.