• Jaunumi >
  • Regulators apstiprina elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2018. gada līdz 2027. gadam
 
print Drukāt

Regulators apstiprina elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2018. gada līdz 2027. gadam

11.09.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome ir apstiprinājusi elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS „Augstsprieguma tīkls” (AST) iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2018. gada līdz 2027. gadam. AST izstrādātais plānošanas dokuments nosaka pārvades sistēmas attīstību un nepieciešamos finanšu ieguldījumus pārvades sistēmas infrastruktūrā turpmākajiem 10 gadiem.

Kā nozīmīgākie attīstības plānā ietvertie pasākumi jāmin ieguldījumu projekti, kas nodrošinās Latvijas turpmāku integrāciju vienotajā ES tirgū, veidojot spēcīgu elektroenerģijas tranzīta koridoru caur Baltijas valstīm un palielinot elektroapgādes drošumu reģionā, kā arī veicinot elektroenerģijas tirdzniecību.

Regulators, izvērtējot elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu, ņēma vērā Regulatora 2014.gada lēmums „Par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu interešu projektam „Iekšzemes līnija posmā Ventspils, Tume un Imanta (LV)”, „Par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu interešu projektiem „Starpsavienojums starp Kilingi – Nõmme (EE) un Rīgas TEC2 apakšstaciju (LV)” un „Iekšējā līnija starp Harku un Sindi (EE)” un Regulatora 2016.gada lēmumu „Par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu interešu projektam „Iekšēja līnija starp Rīgas TEC2 – Rīgas HES (LV)”). Pieņemot minētos lēmumus, Regulators ir izvērtējis projektu pamatotību un gatavību, kā arī ieguvumus no projektu īstenošanas, to ietekmi uz pārvades pakalpojumu tarifiem un nepieciešamību piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.

Tuvāko trīs gadu laikā AST uzsākt apakšstaciju „Daugavpils” un „Krustpils” rekonstrukcijas. Plānā ietverti nepieciešamie atjaunošanas darbi 330kV elektropārvades līnijās LNr.303 „Viskaļi-Salaspils”, LNr.305 „Viskaļi-Šauļi”, LNr.315 „Aizkraukle-Salaspils” un LNr.324 „Grobiņa-Klaipēda”, kurā nepieciešama zibensaizsardzības troses nomaiņa. Lai samazinātu 330kVsadalnes radītos vides trokšņus, apakšstacijās „Viskaļi” un „Bišuciems” paredzēta autotransformatoru un reaktoru trokšņu slapēšanas sienu izbūve. Plānā atbilstoši Vērtējumam ir iekļauta 110/20/6kV apakšstacijas „Vangaži” 110kV sadalnes rekonstrukcija.

Regulatora ieskatāplāns atbilst Eiropas Kopienas tīkla attīstības plānam un Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto pārvades sistēmas operatora pienākumu izpildei, tostarp elektroenerģijas sistēmas drošuma nodrošināšanai saskaņā ar Tīkla kodeksā noteiktajām prasībām, nodrošina iespēju tuvākajos 10 gados novērst starpvalstu savienojumu pārslodzes, ņemot vērā elektroenerģijas tirgus darījumu apjomus reģionā, jaunos starpvalstu savienojumus starp Lietuvu un Zviedriju, kā arī Lietuvu un Poliju, elektroenerģijas biržas darbību, nepieciešamību nodrošināt atbilstošās pārvades jaudas.

Lai izzinātu tirgus dalībnieku viedokļus par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu, šī gada 7.jūlijā Regulators rīkoja uzklausīšanas sanāksmi. Papildus Regulators pieprasīja AST iesniegt papildu informāciju attīstības plāna izvērtēšanai.

Izvērtējot AST iesniegto informāciju Regulatora padome nolēma apstiprināt elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu laika periodam no 2018. gada līdz 2027. gadam.

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu Regulators nosaka pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānā iekļaujamo informāciju, plāna iesniegšanas kārtību, apstiprina to un uzrauga tā izpildi. Pārvades sistēmas attīstības plāna izvērtēšanu un apstiprināšanu Regulators veic no 2012. gada, katru gadu izvērtējot AST izstrādāto attīstības plānu nākamajam 10 gadu periodam.

Plašāk par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu:
 - AST elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns 2018-2027