• Jaunumi >
  • Regulators apstiprina grozījumus metodikā ar mērķi sekmēt dabasgāzes pārvades sistēmas operatora darbības efektivitāti
 
print Drukāt

Regulators apstiprina grozījumus metodikā ar mērķi sekmēt dabasgāzes pārvades sistēmas operatora darbības efektivitāti

09.03.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi grozījumus Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā. Metodikas grozījumi sekmēs pārvades sistēmas operatora – AS “Conexus Baltic Grid” darbības efektivitātes paaugstināšanu, kas nākotnē var veicināt tarifu samazinājumu.

Grozījumi paredz virkni redakcionālu izmaiņu, no kurām būtiskākā ir jaunas redakcijas izstrāde  izmaksu korekcijas sadaļā. Grozījumi motivē sistēmas operatoru turpmāk vēl precīzāk prognozēt pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas un pakalpojuma apjomus. Vienlaikus Metodikā iekļauti veicinoši mehānismi, kas motivēs sistēmas operatoru efektīvāk sniegt pakalpojumus. Grozījumi nodrošina, ka ieguvēji no efektīvākas pakalpojuma sniegšanas ir gan sistēmas lietotāji, gan sistēmas operators. 

Pirms Metodikas grozījumu apstiprināšanas, Regulators izsludināja publisko konsultāciju, lai ikvienam interesentam dotu iespēju izteikt savus priekšlikumus un komentārus. Konsultācijas laikā tika saņemti priekšlikumi no AS “Conexus Baltic Grid”, no kuriem daļa tika ņemti vērā. Plašāk par priekšlikumu izvērtējumu - Priekšlikumu un komentāru apkopojumā.

Ņemot vērā faktisko apstākļu izvērtējumu, Regulators metodikā neiekļāva mehānismu neprognozētu pakalpojuma izmaksu kompensēšanai, kas saistītas ar papildu jaudu nodrošināšanu. Regulatora ieskatā sistēmas darbību iespējams nodrošināt ar jau esošajiem tirgus mehānismiem.  

Grozījumi Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.