• Jaunumi >
  • Regulators apstiprina jaunu metodiku, kā turpmāk tiks aprēķināts OIK
 
print Drukāt

Regulators apstiprina jaunu metodiku, kā turpmāk tiks aprēķināts OIK

22.09.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome  apstiprinājusi jaunu Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodiku. Tā paredz jaunu kārtību, kādā elektroenerģijas lietotājiem no 2018. gada 1. janvāra veidosies maksājums par obligātā iepirkuma komponentēm (OIK). OIK maksājumu turpmāk veidos mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai un fiksētā daļa (jaudas komponente), kas būs atkarīga no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida.

Metodikā ir noteiktas OIK un jaudas komponenšu aprēķinā iekļaujamās izmaksas un aprēķināšanas kārtība.

Turpmāk lietotāju maksājumi par OIK veidosies pēc līdzīga principa kā maksājumi par sadales sistēmas pakalpojumiem - fiksētā daļa (jaudas komponente), kas būs atkarīga no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida un mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai. OIK maksājumi būs atkarīgi ne tikai no patēriņa apjoma, bet arī no izvēlētā pieslēguma veida un pieslēguma izmantošanas efektivitātes.

Pirms Metodikas apstiprināšanas, Regulators izsludināja publisko konsultāciju, aicinot ieinteresētās puses sniegt priekšlikumus un komentārus par Metodikas projektu. Kopumā tika iesniegti 11 priekšlikumi, no kuriem lielākā daļa tika ņemti vērā. Plašāk par iesniegtajiem priekšlikumiem un komentāriem – Priekšlikumu apkopojumā.

Grozījumus obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā Regulators izstrādāja saskaņā ar Saeimā apstiprinātajiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, kas  paredz no 2018.gada 1.janvāra ieviest jaunu jaudas maksājuma segšanas kārtību. Balstoties uz Saeimā pieņemto likumu, Regulatoram metodika, kurā ir noteikta jaunā kārtība, jāizstrādā līdz 2017.gada 1.oktobrim. 

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā nosaka jaunu kārtību, kādā publiskajam tirgotājam tiks segtas kompensējamās izmaksas, kas rodas iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un veicot jaudas maksājumus koģenerācijas elektrostacijām. Atbilstoši likumam publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas. Līdz 2017.gada 31.decembrim minētās publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam.