• Jaunumi >
  • Regulators apstiprina jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifus Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā
 
print Drukāt

Regulators apstiprina jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifus Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā

27.07.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprina jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “Liepājas RAS”, kas apsaimnieko sadzīves atkritumu poligonu “Ķīvītes”. Jaunais tarifs pie dabas resursu nodokļa (DRN) likmes 35 EUR/t stāsies spēkā  no 2018. gada 1.septembra un attieksies uz Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionu[1]. Tarifi apstiprināti ar DRN bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Lai izzinātu atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators šī gada 30.janvārī sadzīves atkritumu poligona „Ķīvītes” administrācijas ēkā Grobiņā rīkoja uzklausīšanas sanāksmi. Tajā piedalījās SIA „Liepājas RAS” pārstāvji, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāji, pašvaldību pārstāvji un iedzīvotāji.

SIA „Liepājas RAS” ir reģistrēta 2000.gada 24.februārī. Sabiedrības dibinātāji ir Liepājas pilsētas dome (65,85%), SIA „RAS 30” (30,86%), kuras dalībnieki ir Aizputes, Durbes, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes un Grobiņas novada domes un Grobiņas novada dome (3,29%).

SIA „Liepājas RAS” pamata saimniecisko darbību veido trīs virzieni − sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšana, enerģijas ražošana no atkritumu biogāzes un citu neregulējamo sadzīves atkritumu klašu apsaimniekošana un pārstrāde.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (ar DRN), kuru apstiprina Regulators, ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas[2], kas jāmaksā atkritumu radītājam.

Pārējo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu atkritumu radītājam veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu; pārvadāšanu; pārkraušanu; šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu; par uzglabāšanu; dalītās atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

____________________________________

[1] tajā apvienotas Liepājas pilsētas un Aizputes, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas un Vaiņodes novada pašvaldības.
[2] Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants