• Jaunumi >
  • Regulators apstiprina jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA ETO
 
print Drukāt

Regulators apstiprina jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA ETO

11.01.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “ETO’’. Tarifu projekts iesniegts saskaņā ar plānotajām izmaiņām iepirktās siltumenerģijas cenā. Tarifi stāsies spēkā 2018. gada 1. martā.

SIA “ETO” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi apstiprināti tabulas veidā saskaņā ar siltumenerģijas ražotāju ražošanas tarifiem pie dažādām dabasgāzes cenām. Lēmumā ir noteikta arī siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtība, pēc kuras komersants noteiks konkrētajā mēnesī piemērojamo tarifu. SIA “ETO” visu siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem un nodod tālāk AS “Olaines ūdens un siltums” centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai.

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā tika precizētas izmaksas un samazināti siltumenerģijas tarifi pret sākotnēji iesniegto siltumenerģijas apgādes gala tarifu. Jaunā apstiprinātā tarifa lielāko izmaksu īpatsvaru no kopējām izmaksām veido iepirktās siltumenerģijas izmaksas (95,8%).

Tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Regulators ir izvērtējis tarifu projektu, tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secinājis, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

SIA “ETO” ir reģistrēta siltumenerģijas tirgotāju reģistrā 2016. gada 16. janvārī un izsniegta licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei līdz 2035. gada 5. februārim.