• Jaunumi >
  • Regulators apstiprina jaunus ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifus Aizputes pilsētā
 
print Drukāt

Regulators apstiprina jaunus ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifus Aizputes pilsētā

13.04.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) šodien apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS”. Sākot no 2017. gada 1. jūnija Aizputes pilsētas iedzīvotāji par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi) maksās 2,28 eiro par kubikmetru (bez PVN).

Attiecīgi tarifs par ūdensapgādes pakalpojuma kubikmetru būs 0,93 eiro, bet tarifs par kanalizācijas pakalpojuma kubikmetru – 1,35 eiro.

Šobrīd SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2006.gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,97 eiro par kubikmetru (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,68 eiro par kubikmetru (bez PVN).

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā Regulators komersantam pieprasīja papildu informāciju, skaidrojumus, pamatojošus dokumentus, kā arī precizētu tarifu projektu. Tā rezultātā Regulatoram bija iespēja samazināt sākotnēji iesniegto ūdensapgādes pakalpojumu tarifa apmēru par 0,04 eiro, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifa apmērs palika nemainīgs.

Lai uzklausītu  iedzīvotāju viedokli par SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” iesniegto tarifu projektu, Regulators 2016.gada 14.decembrī Atmodas ielā 16, Aizputē organizēja uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” pārstāvji un astoņi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji. Uz sanāksmes dalībnieku uzdotajiem jautājumiem atbildēja komersanta pārstāvis.

Tarifu pārskatīšanas nepieciešamība galvenokārt saistīta ar to, ka komersants laika posmā no 2007.gada līdz 2013.gadam ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu ir realizējis projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” un pēc projekta realizācijas būtiski mainījušās pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Apstiprinātajā ūdensapgādes pakalpojumu tarifā no kopējām izmaksām (bez peļņas) 17,1% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 47,9% – personāla izmaksas, 5,4% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 23,5% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 6,1% – nodokļu maksājumi.

Savukārt apstiprinātajā kanalizācijas pakalpojumu tarifā no kopējām izmaksām (bez peļņas) 27,6% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 42,6% – personāla izmaksas, 1,5% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 27,8% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 0,5% – nodokļu maksājumi. Komersants rentabilitāti abos tarifos iekļāvis 7% apmērā.

SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” reģistrēta 1991.gadā, tās 100% kapitāldaļu turētāja ir Aizputes novada pašvaldība.