• Jaunumi >
  • Regulators apstiprina jaunus, vienotus ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifus Auces novadā
 
print Drukāt

Regulators apstiprina jaunus, vienotus ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifus Auces novadā

02.03.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) šodien apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”. Sākot no 2017. gada 1. maija Auces novada iedzīvotāji par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi) maksās 2,05 EUR/m3 (bez PVN).

Attiecīgi tarifs par ūdensapgādes pakalpojuma kubikmetru būs 0,86 eiro, bet tarifs par kanalizācijas pakalpojuma kubikmetru – 1,19 eiro. Šobrīd SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro dažādus reģionālā regulatora apstiprinātos tarifus  un pašvaldības noteiktās maksas Auces pilsētas, Bēnes, Lielauces, Īles pagasta, Vītiņu pagasta Vītiņu un Ķeveles ciema, Ukru pagasta Ukru un Sniķeres ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem. Savukārt jaunais tarifs tiks piemērots visā Auces novadā.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā Regulators komersantam pieprasīja papildu informāciju, skaidrojumus, pamatojošus dokumentus, kā arī precizētu tarifu projektu. Tā rezultātā Regulatoram bija iespēja samazināt sākotnēji iesniegto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu par 0,13 eiro par kubikmetru (uz 0,86 EUR/m3), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifu - par 0,04 eiro par kubikmetru(uz 1,19 EUR/m3).

Lai uzklausītu  iedzīvotāju viedokli par SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” iesniegto tarifu projektu, Regulators 2016.gada 20.septembrī Aucē organizēja uzklausīšanas sanāksmi. Tajā piedalījās SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvji, Auces novada pašvaldības pārstāvji un četrpadsmit ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji.

Apstiprinātajā ūdensapgādes pakalpojumu tarifā no kopējām izmaksām (bez peļņas) 12% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 33% – personāla izmaksas, 3% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 47% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, savukārt 5% – nodokļu un kredītu procentu maksājumi. Rentabilitāti tarifā komersants iekļāvis 7% apmērā.

Savukārt apstiprinātajā kanalizācijas pakalpojumu tarifā no kopējām izmaksām (bez peļņas) 20% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 28% – personāla izmaksas, 2% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 49% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, bet 1% – nodokļu un kredītu procentu maksājumi. Rentabilitāti tarifā komersants nav iekļāvis.

SIA „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” reģistrēta 2004.gadā, tās 100% kapitāldaļu turētāja ir Auces novada pašvaldība.