• Jaunumi >
  • Regulators apstiprina noteikumus un metodiku elektronisko sakaru nozarē jaunā redakcijā
 
print Drukāt

Regulators apstiprina noteikumus un metodiku elektronisko sakaru nozarē jaunā redakcijā

30.11.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprinājusi Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumus (Noteikumi) un Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodiku (Metodika) jaunā redakcijā.

Noteikumu mērķis ir vienkāršot elektronisko sakaru komersantiem (Komersanti) prasības par iesniedzamās informācijas saturu un pakalpojumu kvalitātes parametru rādītāju uzskaiti, tajā skaitā, būtiski samazinot Regulatorā iesniedzamās informācijas apjomu. Minētās izmaiņas nodrošinās Komersantiem draudzīgāku, pārskatāmāku un saprotamāku regulējumu attiecībā uz prasībām par iesniedzamo informāciju saistībā ar pakalpojumu kvalitātes rādītājiem.

Vienlaicīgi Noteikumi paredz atcelt pienākumu Komersantiem iesniegt ikgadējus pakalpojumu kvalitātes pārskatus un precizēt Komersantu pienākumus attiecībā uz pakalpojumu kvalitātes deklarācijām.

Arī Metodika paredz būtiskas izmaiņas, proti, aktualizēta vispārējā mērīšanas kārtība attiecīgajiem pakalpojumiem, precizējot mērāmo parametru klāstu, pārskatot un vienkāršotākā formātā strukturējot pakalpojumu veidus, kā arī mērāmo parametru nosaukumus.

"Jauninājumi pakalpojumu kvalitātes uzraudzībā nodrošinās iespēju arī lietotājiem sniegt pārskatāmi salīdzināmu informāciju par pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, vienlaikus iespēju robežās saskaņojot un vienādojot kvalitātes prasību noteikšanas principus," norāda pakalpojumu kvalitātes nodaļas vadītājs Elmārs Lipenbergs.

Lai izzinātu ieinteresēto pušu viedokli, Regulators izsludināja publisko konsultāciju par izstrādāto Noteikumu un Metodikas projektu. Priekšlikumi un komentāri tika saņemti tikai par Noteikumu projektu no diviem Komersantiem – SIA “Latnet Serviss” un SIA “Bite Latvija”, no kuriem daļa tika ņemti vērā, bet daļa nē.

Noteikumi un Metodika stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.