• Jaunumi >
  • Regulators atļauj SIA “Valmieras ūdens” pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus
 
print Drukāt

Regulators atļauj SIA “Valmieras ūdens” pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus

24.11.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma piešķirt atļauju SIA “Valmieras ūdens” pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā. Komersantam siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi būs jānosaka saskaņā ar Regulatora apstiprināto Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz dabas gāzes tirgus atvēršanu, kas paredz iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņas. Līdz ar to piešķirtā atļauja SIA “Valmieras ūdens” noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus ļaus komersantam savlaicīgi pielāgoties un reaģēt uz iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām, nosakot tarifus, kas atbilstu ekonomiski pamatotām izmaksām.

Vienlaikus jāatzīmē, ka komersantam tiek noteikts īpašs atļaujas nosacījums, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, proti,  pienākums pašam noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja iepirktās siltumenerģijas cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā. Citiem vārdiem sakot,  gadījumos, kad samazinās iepirktās siltumenerģijas cena, komersantam ir pienākums noteikt arī zemāku gala tarifu gala lietotājiem.

Līdz ar pieņemto lēmumu, SIA “Valmieras ūdens” būs nepieciešams iesniegt informāciju Regulatoram  par iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām. Papildus tam Regulators ir noteicis atļaujas termiņu, kas noteic, ka atļauja ir spēkā esoša līdz spēkā stājas cits Regulatora apstiprinātie SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs. Ja mainās tarifus ietekmējoši faktori vai komersants neievēro normatīvos aktus un atļaujas nosacījumu, Regulators ir tiesīgs atcelt šo lēmumu.

Pašlaik Regulatora apstiprinātais siltumapgādes gala tarifs SIA “Valmieras ūdens” ir 46,98 EUR/MWh bez PVN. No 2017.gada 1.decembra lietotājiem par siltumapgādi būs jāmaksā 58,72 EUR/MWh