• Jaunumi >
  • Regulators ierosina strīdu starp biedrību “Dzirciema 71” un AS “Rīgas Siltums”
 
print Drukāt

Regulators ierosina strīdu starp biedrību “Dzirciema 71” un AS “Rīgas Siltums”

10.10.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome nolēma ierosināt strīdu starp biedrību “Dzirciema 71” un AS “Rīgas Siltums” par AS “Rīgas Siltums” atteikumu noslēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi. Strīds ierosināts, izvērtējot biedrības “Dzirciema 71” saņemto iesniegumu un AS “Rīgas Siltums” sniegtos argumentus.

Domstarpības radušās saistībā ar AS “Rīgas Siltums” atteikumu noslēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi. Regulators savas kompetences ietvaros izvērtēs strīda pušu tiesības un pienākumus atbilstoši likuma un regulējamās nozares speciālo normatīvo aktu prasībām. 

Regulatorā saņemtā informācija atbilst visām strīda pazīmēm - atbildētājs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulējamā nozarē, strīda priekšmets ir saistīts ar regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu regulējamā nozarē – siltumenerģijas apgādē, kā arī iesniegti dokumenti, kas pamato strīda jautājumu.

Līdz ar to Regulatora padome nolēma ierosināt strīda izskatīšanu starp pusēm par AS „Rīgas Siltums” atteikumu noslēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu un pierādījumu iesniegšanai līdz 2017. gada 10. novembrim. Vienlaikus Regulatora padome aicina strīdā iesaistītās puses veikt savstarpējas pārrunas, cenšoties panākt izlīgumu.