• Jaunumi >
  • Regulators ierosina strīdu starp lietotāju un SIA “Rīgas ūdens”
 
print Drukāt

Regulators ierosina strīdu starp lietotāju un SIA “Rīgas ūdens”

09.03.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome nolēma ierosināt strīdu starp lietotāju (fizisku personu) un SIA “Rīgas ūdens” par ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu un rēķinu izsniegšanu. Strīds ierosināts, izvērtējot lietotājas saņemto iesniegumu un SIA “Rīgas ūdens” sniegtos argumentus.

Domstarpības radušās saistībā ar SIA “Rīgas ūdens” atteikumu atzīt par spēkā esošu līgumu, kas noslēgts starp fizisku personu un SIA “Rīgas ūdens” par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu nekustamajā īpašumā un SIA “Rīgas ūdens” atteikumu izsniegt rēķinu par nekustamajā īpašumā sniegtajiem ūdensapgādes pakalpojumiem.

Regulators savas kompetences ietvaros izvērtēs strīda pušu tiesības un pienākumus atbilstoši likuma un regulējamās nozares speciālo normatīvo aktu prasībām. 

Iesniegumā ir norādīta informācija, kas atbilstoši likumam[1] jāietver iesniegumā par strīda izskatīšanu. Regulatorā saņemtā informācija atbilst visām strīda pazīmēm - atbildētājs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulējamā nozarē, strīda priekšmets ir saistīts ar regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu regulējamā nozarē – ūdenssaimniecības nozarē, kā arī iesniegti dokumenti, kas pamato strīda jautājumu.

Līdz ar to Regulatora padome nolēma ierosināt strīda izskatīšanu starp pusēm, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu un pierādījumu iesniegšanai līdz 2018.gada 16.aprīlim. Tāpat Regulatora padome nolēma pieaicināt nekustamā īpašuma otru kopīpašnieci kā ieinteresēto personu un noteikt termiņu paskaidrojumu iesniegšanai līdz 2018.gada 16.aprīlim. Vienlaikus Regulators aicināja strīdā iesaistītās puses veikt savstarpējas pārrunas, cenšoties panākt izlīgumu.[1] Likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 33.panta otrā daļa