• Jaunumi >
  • Regulators ierosina strīdu starp privātpersonu un AS “Latvijas Gāze”
 
print Drukāt

Regulators ierosina strīdu starp privātpersonu un AS “Latvijas Gāze”

28.09.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma ierosināt strīdu starp privātpersonu un AS “Latvijas Gāze” par AS “Latvijas Gāze” rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām veicot dabasgāzes patēriņa skaitītāja kontroli gazificētajā objektā Spilvē, Babītes novadā. Strīds ierosināts, izvērtējot privātpersonas iesniegumu un AS “Latvijas Gāze” sniegtos argumentus.

Domstarpības radušās saistībā AS „Latvijas Gāze” aprēķināto kompensācijas maksu par izlietoto dabasgāzi privātpersonai piederošā objektā Spilvē, Babītes novadā. Kompensācijas aprēķināta sakarā ar ekspertīzē, kura veikta pēc dabasgāzes patēriņa skaitītāja maiņas, konstatēto demontētā skaitītāja neatbilstību noteiktajām prasībām. Privātpersona lūdz Regulatoru izvērtēt, vai AS “Latvijas Gāze” ir rīkojusies atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Regulatorā saņemtā informācija atbilst visām strīda pazīmēm - atbildētājs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulējamā nozarē, strīda priekšmets ir saistīts ar regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu regulējamā nozarē – dabasgāzes piegādi, ir iesniegti dokumenti, kas pamato strīda jautājumu, kā arī ir iesniegti pierādījumi, kas apliecina, ka ir veikti pasākumi strīda atrisināšanai izlīguma veidā.

Līdz ar to Regulatora padome nolēma ierosināt strīda izskatīšanu starp pusēm par AS „Latvijas Gāze” rīcību saistībā ar dabasgāzes piegādi privātpersonas objektam Spilvē, Babītes novadā, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu un pierādījumu iesniegšanai līdz 2017.gada 21.oktobrim. Vienlaikus Regulatora padome aicina strīdā iesaistītās puses veikt savstarpējas pārrunas, cenšoties panākt izlīgumu.