• Jaunumi >
  • Regulators ierosina strīdu starp privātpersonu un AS „Sadales tīkls”
 
print Drukāt

Regulators ierosina strīdu starp privātpersonu un AS „Sadales tīkls”

30.01.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome nolemj ierosināt strīdu starp privātpersonu un AS “Sadales tīkls” par AS “Sadales tīkls” atteikumu noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu par elektroenerģijas piegādi privātpersonas objektam Rīgā. Strīds ierosināts, izvērtējot privātpersonas iesniegumu un AS “Sadales tīkls” sniegtos argumentus.

Domstarpības radušās, jo AS “Sadales tīkls” ir attiecies noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu par elektroenerģijas piegādi privātpersonas objektam Rīgā. Privātpersona lūdz atzīt, ka AS “Sadales tīkls” ir pienākums noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu ar privātpersonu, kā arī izdot administratīvo aktu, nosakot AS “Sadales tīkls” pienākumu nodrošināt privātpersonai iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus tehniskajiem noteikumiem, standartiem un līguma nosacījumiem atbilstošus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām – elektroenerģijas piegādi.

Regulatorā saņemtā informācija atbilst visām strīda pazīmēm - atbildētājs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulējamā nozarē, strīda priekšmets ir saistīts ar regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu regulējamā nozarē – elektroenerģijas piegādi, ir iesniegti dokumenti, kas pamato strīda jautājumu, kā arī ir iesniegti pierādījumi, kas apliecina, ka ir veikti pasākumi strīda atrisināšanai izlīguma veidā.

Līdz ar to Regulatora padome nolēma ierosināt strīda izskatīšanu starp pusēm par privātpersonas tiesībām saņemt un AS “Sadales tīkls” pienākumu nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu privātpersonas objektā Rīgā, noslēdzot attiecīgu līgumu.  Regulatora padome noteikusi termiņu papildu paskaidrojumu un pierādījumu iesniegšanai līdz 2018.gada 27.februārim. Vienlaikus Regulatora padome aicina strīdā iesaistītās puses veikt savstarpējas pārrunas, cenšoties panākt izlīgumu.