• Jaunumi >
  • Regulators izsludina publisko konsultāciju elektronisko sakaru nozarē un aicina paust viedokli par noteikumu grozījumu projektu
 
print Drukāt

Regulators izsludina publisko konsultāciju elektronisko sakaru nozarē un aicina paust viedokli par noteikumu grozījumu projektu

07.09.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi noteikumu projektu “Grozījumi Regulatora 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr.1/18 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām”” (Noteikumu projekts). Lai izzinātu ieinteresēto pušu viedokli, Regulators izsludina publisko konsultāciju par izstrādāto Noteikumu projektu. Priekšlikumus un komentārus Regulators aicina sniegt līdz 2017. gada 11. oktobrim.

Noteikumu projekts paredz precizēt līdzšinējo kārtību, kādā Regulators piešķir elektronisko sakaru komersantam numerācijas lietošanas tiesības, ja ir saņemts elektronisko sakaru komersanta pieprasījums par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu. Grozījumi paredz iespēju Regulatoram ātrāk un efektīvāk pieņemt lēmumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu komersantam, neizskatot komersanta pieprasījumu Regulatora padomes sēdē, bet piešķirot numerācijas lietošanas tiesības ar priekšsēdētāja lēmumu, ja Regulators iepriekš nekonstatē nevienu no šo noteikumu 22.punktā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz elektronisko sakaru komersantu. Šādas izmaiņas ļautu sniegt ātrāku atbildes sniegšanu elektronisko sakaru komersantam un atbrīvotu to no lieka administratīvā sloga. 

Tāpat Noteikumu projekts paredz panākt efektīvu un racionālu numerācijas izmantošanu, proti, nodrošināt Regulatoram tiesības piešķirt elektronisko sakaru komersantam numerācijas lietošanas tiesības uz publiskā fiksētā telefonu tīkla numuriem blokos pa simts numuriem, ko līdz šim esošā kārtība paredz piešķirt, ja elektronisko sakaru komersants pieprasa numerācijas lietošanas tiesības vienīgi pirmo reizi un nevēlas saņemt blokos pa viens tūkstotis numuriem.

Vienlaicīgi Noteikumu projekts noteic jaunu risinājumu, lai sakārtotu konstatētās problēmas attiecībā uz numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu numuriem, kuriem galalietotāji ir izmantojuši numura saglabāšanas pakalpojumu. 

Plašāk par Regulatora veiktajiem grozījumiem:

 - Konsultāciju dokumentā par noteikumu par numerācijas lietošanas tiesībām grozījumu projektu 

Priekšlikumus un komentārus lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektronisko pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2017. gada 11. oktobrim.