• Jaunumi >
  • Regulators izsludina publisko konsultāciju elektronisko sakaru nozarē un aicina paust viedokli par noteikumu projektu
 
print Drukāt

Regulators izsludina publisko konsultāciju elektronisko sakaru nozarē un aicina paust viedokli par noteikumu projektu

09.10.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi konsultāciju dokumenta projektu “Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu” (Noteikumu projekts). Lai izzinātu ieinteresēto pušu viedokli, Regulators izsludina publisko konsultāciju par izstrādāto Noteikumu projektu. Priekšlikumus un komentārus Regulators aicina sniegt līdz 2017. gada 7. novembrim.

Regulators, pārskatot elektronisko sakaru pakalpojumu un tīklu sarakstu, ir secinājis nepieciešamību veikt papildinājumus un korekcijas, lai elektronisko  sakaru pakalpojumu saraksts atbilst esošajai tirgus situācijai, ņemot vērā straujās tehnoloģiskās izmaiņas un jaunu elektronisko sakaru pakalpojumu aktualizēšanos. Līdz ar to Noteikumu projekts paredz papildināt un precizēt esošo pakalpojumu sarakstu ar jaunām pakalpojumu definīcijām.

Vienlaikus Noteikumu projekts paredz iekļaut pielikumu, kas iepriekš iekļauts Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumos, jo saturiski ir attiecināms uz elektronisko sakaru pakalpojumu un tīklu sarakstu. Tas ļaus Regulatoram gūt aktualizētu informāciju par komersanta darbību jomu nozarē.

Plašāk ar Regulatora sagatavoto noteikumu projektu var iepazīties šeit: Konsultāciju dokuments par noteikumu par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu projektu.

Priekšlikumus un komentārus lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektronisko pasta adresi sprk@sprk.gov.lv  līdz 2017. gada 7. novembrim.