• Jaunumi >
  • Regulators izsludina publisko konsultāciju elektronisko sakaru nozarē un aicina paust viedokli par noteikumu un metodikas projektu
 
print Drukāt

Regulators izsludina publisko konsultāciju elektronisko sakaru nozarē un aicina paust viedokli par noteikumu un metodikas projektu

09.10.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi konsultāciju dokumentu par projektiem “Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi” (Noteikumu projekts) un “Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika” (Metodikas projekts). Lai izzinātu ieinteresēto pušu viedokli, Regulators izsludina publisko konsultāciju par izstrādāto Noteikumu un Metodikas projektu. Priekšlikumus un komentārus Regulators aicina sniegt līdz 2017. gada 7. novembrim. 

Noteikumu projekta mērķis ir vienkāršot elektronisko sakaru komersantiem (Komersants) prasības par  iesniedzamās informācijas saturu un pakalpojumu kvalitātes parametru rādītāju uzskaiti, tajā skaitā, būtiski samazinot Regulatorā iesniedzamās informācijas apjomu. Minētās izmaiņas nodrošinātu komersantiem draudzīgāku, pārskatāmāku un saprotamāku regulējumu attiecībā uz prasībām par iesniedzamo informāciju saistībā ar pakalpojumu kvalitātes rādītājiem.

Noteikumu projekts paredz pārskatīt atsevišķus elektronisko sakaru pakalpojumus, par kuriem Komersants sniedz informāciju Regulatoram, kā arī šo pakalpojumu raksturojošos parametrus, kuriem jānodrošina mērījumi. Turklāt noteikumu projekts paredz atcelt pienākumu komersantiem iesniegt ikgadējus pakalpojumu kvalitātes pārskatus, vienlaikus precizējot Noteikumu projektā Komersanta pienākumus attiecībā uz pakalpojumu kvalitātes deklarācijām.

Atbilstoši Noteikumu projektam arī Metodikas projekts paredz būtiskas izmaiņas, proti, aktualizēta vispārējo mērīšanas kārtība attiecīgajiem pakalpojumiem, precizējot mērāmo parametru klāstu.

Plašāk par Regulatora sagatavoto Noteikumu un Metodikas projektu šeit: Konsultāciju dokuments par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumu un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodikas projektu.

Priekšlikumus un komentārus lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektronisko pasta adresi sprk@sprk.gov.lv  līdz 2017. gada 7. novembrim.