• Jaunumi >
  • Regulators izsludina publisko konsultāciju par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā
 
print Drukāt

Regulators izsludina publisko konsultāciju par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā

31.01.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators)[1] ir izstrādājusi grozījumus dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā. Lai izzinātu tirgus dalībnieku un citu ieinteresēto pušu viedokli par piedāvātajiem grozījumiem, Regulators izsludina publisko konsultāciju, aicinot sniegt priekšlikumus un komentārus līdz 2018.gada 9.februārim.

Regulators ir izstrādājis grozījumus Metodikā, precizējot regulējamo aktīvu bāzes definīciju. Regulatora ieskatā, nosakot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju regulētu aktīvu bāzi, piemērojama vienota pieeja, saskaņā ar kuru  tarifu aprēķinā ir jāiekļauj tikai tie aktīvi, kas piedalās pakalpojuma nodrošināšanā.

Ņemot vērā dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Regulators ir izstrādājis grozījumus, paredzot iespēju iepriekš neplānotu pamatoto izmaksu, ja tādas rodas, iekļaušanai nākamajā tarifu pārskata periodā.

Savukārt lai nodrošinātu vienotu regulējumu attiecībā uz komersantu pieprasījumiem atļaut pašiem noteikt tarifus, Metodikā ir paredzēts noteikt, ka sistēmas operatoram ir jāiesniedz Regulatoram pamatots pieprasījums, līdzīgi kā tas ir paredzēts Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā un Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā.

Plašāk ar izstrādātajiem grozījumiem:

-  Konsultāciju dokumentā par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas  pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā

Priekšlikumus un komentārus par Metodikas grozījumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2018.gada 9.februārim.[1] Pamatojoties uz Enerģētikas likumā, likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto deleģējumu un ņemot vērā Enerģētikas likuma pārejas noteikumu 54.punktu, kas paredz Regulatoram līdz 2017.gada 3.aprīlim no jauna izdot Enerģētikas likuma 15.panta 1.1daļā noteikto dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku.