• Jaunumi >
  • Regulators izsludina publisko konsultāciju par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem; noteikumos iestrādāti priekšlikumi dažādām patērētāju grupām
 
print Drukāt

Regulators izsludina publisko konsultāciju par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem; noteikumos iestrādāti priekšlikumi dažādām patērētāju grupām

23.02.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi grozījumus Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un izsludina publisko konsultāciju par Grozījumu projektu. Priekšlikumus un ieteikumus ikviens interesents aicināts Regulatoram iesniegt līdz 2018.gada 9.martam.

Grozījumu projekts paredz papildināt Noteikumus ar jaunu regulējumu, kas paredz,

1)  Jebkurš elektroenerģijas lietotājs var atslēgt elektropiegādi objektā uz laiku līdz 9 mēnešiem un atjaunot to pie nosacījuma, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā vismaz 3 mēnešus ir veikta maksa par uzstādīto jaudu. Atbilstoši noteikumiem atslēgšanās ir bez maksas Elektroenerģijas padeve tiek atjaunota pie nosacījuma, ja attiecīgajā pieslēguma vietā ir pieejama nepieciešamā pieslēguma jauda. Šo iespēju var izmantot gan mājsaimniecības, gan juridiskie elektroenerģijas lietotāji, neatkarīgi no pieprasītās jaudas.

2)  Elektroenerģijas lietotājs, kura pieslēguma spriegums ir 6-20kV vai 0,4kV un pieslēguma summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir lielāka par 100 ampēriem, var samazināt jaudu vismaz par 50% uz laiku līdz 9 mēnešiem pie nosacījuma, ka pieslēguma noslodze vismaz 3 mēnešus pēdējā gada laikā ir bijusi vismaz 15%. Jaudu var samazināt ne biežāk kā reizi divpadsmit mēnešu periodā. Sistēmas operators sedz  pieslēguma atļautās slodzes atjaunošanas faktiskās izmaksas.

3)  Ņemot vērā AS “Sadales tīkls” priekšlikumu, Noteikumi papildināti ar jaunu punktu, kas paredz sistēmas operatora tiesības atjaunot pieslēguma slodzi līdz tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktās atļautās slodzes lielumam, ja sistēmas operators, pamatojoties uz mēraparātu rādījumiem, konstatē, ka laikā, kad pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma samazināta pieslēguma atļautā slodze, pieslēguma faktiskā slodze pārsniedz sistēmas lietotāja pieprasīto samazināto atļauto slodzi. Šāds regulējums sistēmas operatoram ļaus kontrolēt pieslēguma aktuālo noslodzi un nodrošinās, ka netiek pārsniegta  pēc sistēmas lietotāja  lūguma samazinātā jauda.

Grozījumu projekts arī paredz vairākus redakcionālus precizējumus, lai pilnveidotu pieslēguma procesu sistēmas operatoram un sistēmas lietotājiem. Ar pilnu Grozījumu projektu plašāk var iepazīties:

-  Konsultāciju dokumentā par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem. 

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2018.gada 9.martam.