• Jaunumi >
  • Regulators izsludina publisko konsultāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē
 
print Drukāt

Regulators izsludina publisko konsultāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē

31.01.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi grozījumus esošajā Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā (Grozījumu projekts). Lai izzinātu ieinteresēto pušu viedokli, Regulators izsludina publisko konsultāciju par izstrādāto Grozījumu projektu. Priekšlikumus un komentārus Regulators aicina sniegt līdz 2018. gada 12. februārim.

Grozījumu projekta mērķis ir nodrošināt iespēju sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķinā iekļaut neparedzētās izmaksas, kas saistītas ar izmaiņām maksājumos, ja ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek iepirkti no cita sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja.

Vienlaikus grozījumu projekts paredz veikt arī precizējumus  regulējamo aktīvu bāzes (RAB) definīcijā, ņemot vērā Regulatora izvērtējumu par RAB iekļaujamajiem aktīviem un precizējumiem citās regulējamo nozaru tarifu noteikšanas metodikās. Tas nozīmē, ka  tarifu aprēķinā tiek iekļauta tikai to aktīvu vērtība un krājumu uzturēšanas izmaksas, kas tiek izmantoti pakalpojuma nodrošināšanā. Grozījumu projekta ietvaros veikti arī citi redakcionāli precizējumi.

Plašāk par Regulatora izstrādāto Grozījumu projektu:

 - Konsultāciju dokumentā par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā

Priekšlikumus un komentārus lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektronisko pasta adresi sprk@sprk.gov.lv  līdz 2018. gada 12. februārim.