• Jaunumi >
  • Regulators izsludina publisko konsultāciju un aicina paust viedokli par AS “Conexus Baltic Grid” iesniegto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu projektu
 
print Drukāt

Regulators izsludina publisko konsultāciju un aicina paust viedokli par AS “Conexus Baltic Grid” iesniegto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu projektu

13.03.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir saņēmusi AS “Conexus Baltic Grid” iesniegto precizēto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu projektu. Lai izzinātu ieinteresēto pušu viedokli par to, Regulators izsludina publisko konsultāciju. Priekšlikumu ieteikšanas termiņš – 2017. gada 24. marts.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu[1], Regulators apstiprina dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora izstrādātos sistēmas lietošanas noteikumus, kuriem jābūt objektīvi pamatotiem, ekonomiski attaisnotiem, taisnīgiem, vienlīdzīgiem, atklātiem un pieejamiem visiem sistēmas lietotājiem un pretendentiem, kuri pieprasa pieeju dabasgāzes pārvades sistēmai.

Noteikumu projekts nosaka dabasgāzes pārvades sistēmas operatoram - AS „Conexus Baltic Grid”, piederošās dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas kārtību, pārvades sistēmas operatora un pārvades sistēmas lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību, tajā skaitā sistēmas lietotāju balansa atbildību un kārtību, kādā pārvades sistēmas operatora veic dienas nebalansa maksas aprēķinu. Noteikumu projekts nosaka arī informācijas apmaiņas kārtību starp pārvades sistēmas operatoru un sistēmas lietotājiem.

Noteikumu projektā ir ietverti nosacījumi un prasības dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas rezervēšanai un rezervēto jaudu nodošanai, nomināciju un renomināciju iesniegšanas un apstiprināšanas nosacījumi. Tāpat noteikumos ir ietvertas prasības sistēmas lietotāju darbībām virtuālajā tirdzniecības punktā, kā arī noteikti gadījumi, kad pārvades sistēmas operators var pārtraukt vai ierobežot dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu sniegšanu.

Plašāk par noteikumu projektu:

Konsultāciju dokuments par AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem.

Priekšlikumus un komentārus par noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 24.martam.

AS “Conexus Baltic Grid” 2017.gada 24.janvārī Regulatoram iesniedza dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi” projektu, pamatojoties uz Enerģētikas likumā noteiktajām prasībām[1] Noteikumu projekta izvērtēšanas laikā Regulators komersantam pieprasīja precizēt noteikumos ietverto regulējumu, kā rezultātā AS “Conexus Baltic Grid” 2017.gada 3.martā Regulatoram iesniedza precizēto Noteikumu projektu.[1] Enerģētikas likuma 15.panta septītajā daļa, 452.panta trešā un sestā daļa