• Jaunumi >
  • Regulators izstrādā dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodiku
 
print Drukāt

Regulators izstrādā dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodiku

27.02.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodikas projektu. Lai izzinātu ieinteresēto pušu viedokli par izstrādāto metodikas projektu, Regulators izsludina publisko konsultāciju, aicinot sniegt priekšlikumus un komentārus līdz 2017. gada 9. martam.

Atbilstoši Enerģētikas likuma pārejas noteikumu 54. punktam Regulatoram līdz 2017. gada 3.aprīlim ir jāizdod Enerģētikas likuma 107.panta trešajā daļā noteiktā dabasgāzes cenas aprēķināšanas metodika, kas nosaka kārtību, kādā aprēķina un nosaka dabasgāzes cenu saistītajiem lietotājiem.

Metodikas projekts paredz, ka sākotnēji, kamēr publiskais tirgotājs nav iesniedzis Regulatorā izvērtēšanai dabasgāzes cenas projektu saistītajiem lietotājiem, publiskais tirgotājs piemēro šobrīd spēkā esošo dabasgāzes cenu un sistēmas pakalpojumu tarifus, atsevišķi norādot maksu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu atbilstoši spēkā esošajiem dabasgāzes diferencētajiem sadales pakalpojuma tarifiem.

Plašāk ar Regulatora izstrādāto metodikas projektu ir iespēja iepazīties Regulatora mājaslapas sadaļā Publiskās konsultācijas.

Priekšlikumus un komentārus Regulators aicina iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2017. gada 9. martam.