• Jaunumi >
  • Regulators izstrādā grozījumus Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā un Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā; izsludina publisko konsultāciju
 
print Drukāt

Regulators izstrādā grozījumus Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā un Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā; izsludina publisko konsultāciju

13.02.2017.

Līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu, dabasgāzes gala tarifi, kuri tiek izmantoti koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas tarifu un  siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu noteikšanai, turpmāk netiks apstiprināti. Līdz ar to Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi grozījumus Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā un Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā. Par sagatavotajiem grozījumiem Regulators izsludina publisko konsultāciju – priekšlikumus aicina sniegt līdz 27.februārim.

Konsultāciju dokumentu mērķis ir izzināt energoapgādes komersantu, kuri ražo enerģiju koģenerācijas stacijās, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzēju un citu ieinteresēto personu viedokli par Regulatora izstrādātajiem grozījumiem Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā un Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā.

Līdz šim siltumenerģijas apgādes komersantu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi un koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas tarifi tika apstiprināti tabulas veidā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām. Mainoties AS “Latvijas Gāze” piemērojamai dabasgāzes tirdzniecības cenai, mainījās arī norēķiniem piemērojamie siltumenerģijas tarifi.

Ņemot vērā, ka līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu, dabasgāzes gala tarifi turpmāk netiek apstiprināti, lai radītu tiesiskus apstākļus, ka komersanti līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu var tūlītēji piemērot siltumenerģijas tarifu, ir nepieciešams noteikt, kāds siltumenerģijas tarifs piemērojams norēķiniem no 2017.gada 3.aprīļa, kamēr nav apstiprināti jauni siltumenerģijas tarifi.

Plašāk par Regulatora izstrādātajiem grozījumiem:

-  Konsultāciju dokuments par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā.

-  Konsultāciju dokuments par grozījumiem Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā.

Priekšlikumus un komentārus par noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 27.februārim.