• Jaunumi >
  • Regulators konstatē: AS “Sadales tīkls” veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami
 
print Drukāt

Regulators konstatē: AS “Sadales tīkls” veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami

07.07.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) secina, ka akciju sabiedrības “Sadales tīkls” iesniegtie dokumenti un informācija par sadales sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi atbilst Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām un Regulatora noteikumiem[1].

Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” (AS “Sadales tīkls”) pienākums līdz katra gada 1. aprīlim ir iesniegt Regulatoram ziņojumu par sadales sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi iepriekšējā kalendārajā gadā.

Regulators ir izvērtējis iesniegto informāciju un secinājis, ka AS “Sadales tīkls” valdes locekļi nav iesaistījušies vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta –  akciju sabiedrības “Latvenergo” (AS “Latvenergo”) – koncerna struktūrās, kas tieši vai netieši ikdienas darbībā ir atbildīgas par elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un tirdzniecību. AS “Sadales tīkls” valdes locekļiem tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi no vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta un valdošā uzņēmuma - AS “Latvenergo” – pieņemt lēmumus attiecībā uz aktīviem, kas nepieciešami sadales sistēmas ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai. AS “Sadales tīkls” ir izstrādājis atbilstības programmu, kurā ir noteikti konkrētu darbinieku pienākumi un pasākumi, kas veicami, lai nepieļautu diskriminējošu rīcību, un nodrošina atbilstības programmas ievērošanas pienācīgu kontroli.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.[1] Noteikumi par prasībām elektroenerģijas sadales sistēmas operatora neatkarībai https://likumi.lv/doc.php?id=244668