• Jaunumi >
  • Regulators pagarina termiņu AST sertificēšanas prasību atbilstības noteikšanai
 
print Drukāt

Regulators pagarina termiņu AST sertificēšanas prasību atbilstības noteikšanai

31.07.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izvērtējusi AS „Augstsprieguma tīkls” iesniegto ziņojumu par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām 2016.gadā. Izvērtējot ziņojumu, Regulators ir nosūtījis informāciju Eiropas Komisijai viedokļa sniegšanai par minēto prasību izpildi. Līdz ar to Regulatora padome nolēma pagarināt izdošanas termiņu administratīvajam aktam, ar ko nosaka AS „Augstsprieguma tīkls” atbilstību sertificēšanas prasībām, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma.

Regulatora padome nolēma pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu uz gadu, tas ir līdz 2018.gada 31.martam.

Regulators secina, ka jautājums par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām ir izskatāms pēc tam, kad būs saņemts Eiropas Komisijas viedoklis un tas būs izvērtēts kopā ar iesniegumu un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora sertificēšanas prasībām. Šādu lēmumu Regulatora padome pieņēma, jo ir konstatēti apstākļi, kas var apšaubīt pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām.

Eiropas Komisija ir cieši iesaistīta pārvades sistēmas operatora sertificēšanā un Eiropas Komisijas viedoklis ir saistošs Regulatoram, vērtējot pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām.

Regulators AS „Augstsprieguma tīkls” ziņojumu, tam pievienotos dokumentus un informāciju par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām 2016.gadā saņēma 2017.gada 31.martā.

Pārvades sistēmas operators atbilst sertificēšanas prasībām, ja citstarp ievēro likumā noteiktās neatkarības prasības[1]:

 -  pārvades sistēmas operatora kapitāla daļu turētājs nevar tiešā vai netiešā veidā būt elektroenerģijas sistēmas īpašnieka kapitāla daļu turētājs vai tādu komersantu kapitāla daļu turētājs, kuri veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības;

 - persona, kas ieceļ pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļus, nevar tiešā vai netiešā veidā iecelt elektroenerģijas sistēmas īpašnieka padomes vai valdes locekļus vai tāda komersanta padomes vai valdes locekļus, kurš veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības un sadales darbības;

 - viena un tā pati persona nevar vienlaikus ieņemt pārvades sistēmas operatora padomes vai valdes locekļa amatu un padomes vai valdes locekļa amatu kapitālsabiedrībā, kas veic elektroenerģijas ražošanas, tirdzniecības vai sadales darbības.

Saskaņā ar likumu pārvades sistēmas operators – AS “Augstsprieguma tīkls” - katru gadu Regulatora noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par tā atbilstību sertificēšanas prasībām, tostarp neatkarības prasībām. Savukārt elektroenerģijas sistēmas īpašnieks - AS “Latvijas elektriskie tīkli” - katru gadu Regulatora noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par tā spēju ievērot saistības, kas izriet no Elektroenerģijas tirgus likuma. AS „Augstsprieguma tīkls” kā vienīgais neatkarīgais elektroenerģijas pārvades sistēmas operators Latvijā tika sertificēts 2013.gadā.