• Jaunumi >
  • Regulators pieņem grozījumus metodikās siltumenerģijas nozarē
 
print Drukāt

Regulators pieņem grozījumus metodikās siltumenerģijas nozarē

07.07.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi grozījumus divās tarifu aprēķināšanas  metodikās - ,,Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā” un ,,Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā”. Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām  dabasgāzes tirgū pēc 3. aprīļa.

Grozījumi "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā" paredz papildināt kritēriju sarakstu, paplašinot to siltumenerģijas komersantu loku, kam ir ļauts aprēķināt tarifus, norādot tos tabulas veidā.

Savukārt grozījumi, kas vienlaicīgi attiecas uz abām minētajām metodikām, paredz precīzāk definēt tarifu aprēķināšanu tabulas veidā, kā arī noteikt detalizētāku tarifu piemērošanas kārtību pārējai no mērvienības EUR/ tūkst.nm3 uz EUR/MWh, piemērojot Regulatora apstiprinātu koeficientu tiem siltumenerģijas tarifiem, ko Regulators apstiprinājis līdz 2017. gada 3. aprīlim. Grozījumi abās minētajās metodikās paredz iespēju komersantam vērsties Regulatorā ar lūgumu noteikt tarifu piemērošanas kārtību, vienlaicīgi komersantiem iesniedzot pēc 2017. gada 3. aprīļa noslēgtā dabasgāzes piegādes līguma kopiju un dokumentu, kas apliecina aktuālo dabasgāzes cenu. 

Metodikas ,,Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” grozījumu projekts tika precizēts, salīdzinot ar izsludinātajā publiskajā konsultācijā piedāvāto. Savukārt metodika ,,Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” papildināta ar akciju sabiedrības ,,Latvenergo” priekšlikumu, kas saņemts publiskās konsultācijas laikā.  Atbilstoši komersanta sniegtajam priekšlikumam, metodika papildināta ar diferencēšanas prasībām, kas komersantam, piemērojot siltumenerģijas tarifu, būs jāievēro atkarībā no koģenerācijas stacijā uzstādītās elektriskās jaudas lieluma.

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā ,,Latvijas Vēstnesis” - 2017.gada 12.jūlijā.