• Jaunumi >
  • Regulators pieņem lēmumu klasificēt elektroenerģijas ražošanas moduli “eVita” kā jaunu tehnoloģiju Latvijas Republikā
 
print Drukāt

Regulators pieņem lēmumu klasificēt elektroenerģijas ražošanas moduli “eVita” kā jaunu tehnoloģiju Latvijas Republikā

12.05.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) nolēma klasificēt Nīderlandē reģistrēta uzņēmuma BDR Thermea Group B.V. ražoto elektroenerģijas ražošanas moduli “eVita” kā jauno tehnoloģiju Latvijas Republikā.

Atbilstoši Eiropas Komisijas Regulas (Regulas)[1] prasībām A tipa elektroenerģijas ražošanas moduļu ražotāji sešu mēnešu laikā pēc Regulas stāšanās spēkā varēja vērsties attiecīgajā regulatīvajā iestādē, iesniedzot pieprasījumu klasificēt to elektroenerģijas ražošanas moduļa tehnoloģiju kā jauno tehnoloģiju.

Regulators 2016.gada 16.novembrī saņēma BDR Thermea Group B.V. pieteikumu, savukārt 2017. gada 22. martā – precizētu pieteikumu un papildu informāciju par moduļa tehnoloģijas pārdošanas apjomiem Baltijas valstīs. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, Regulators konstatēja, ka  modulis “eVita” atbilst Regulā noteiktajiem kritērijiem, lai klasificētu kā jauno tehnoloģiju Latvijas Republikā.

Regulators pieņēma lēmumu, balstoties uz Latvijas pārvades sistēmas operatora “Augstsprieguma tīkls” un sadales sistēmas operatora “Sadales tīkls” sniegtajiem atzinumiem, un koordinētu vienošanos ar Baltijas valstu regulatoriem, attiecīgi Lietuvas un Igaunijas regulatoriem, kas apliecināja identiska ražotāja pieteikuma saņemšanu un pauda vienotu nostāju klasificēt moduli “eVita” kā jauno tehnoloģiju Baltijas valstīs.[1] Eiropas Komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regula (ES) Nr.2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamām tīkla pieslēguma prasībām.