• Jaunumi >
  • Regulators pieņem lēmumus par elektroenerģijas vairumtirdzniecības pārrobežu risku nodroses iespēju nepieciešamību uz tirdzniecības zonu robežām
 
print Drukāt

Regulators pieņem lēmumus par elektroenerģijas vairumtirdzniecības pārrobežu risku nodroses iespēju nepieciešamību uz tirdzniecības zonu robežām

16.05.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 11.maijā apstiprināja elektroeneģijas Baltijas Jaudas Aprēķināšanas Reģiona (JAR) regulatoru savstarpējās koordinācijas rezultātā panākto vienošanos par iespējamo risinājumu nepieciešamību uz Igaunijas – Latvijas un Latvijas Lietuvas tirdzniecības zonu robežām. Regulators pieņēma lēmumus, ievērojot Eiropas Savienības (ES) normatīvo aktu prasības2 vienotam Eiropas elektroenerģijas tirgum.

Atbilstoši ES Regulai, ja tās spēkā stāšanās brīdī 2016.gada rudenī uz elektroenerģijas tirdzniecības zonu robežas nepastāv ilgtermiņa pārvades tiesības, dalībvalstu regulatori pieņem koordinētus lēmumus par ilgtermiņa pārvades tiesību ieviešanu vai arī pārliecinās par citu ilgtermiņa starpzonu riska nodroses produktu pieejamību.

Ilgtermiņa pārvades tiesības šobrīd pastāv uz Igaunijas – Latvijas robežas virzienā uz Latviju, bet ne virzienā uz Igauniju. Līdz ar to regulatoram bija jāizvērtē iespējamo risinājumu nepieciešamību uz Igaunijas – Latvijas tirdzniecības robežas virzienā uz Igauniju un uz Latvijas – Lietuvas robežas, lai nodrošinātu elektroenerģijas vairumtirgu darbību.  

Riska nodroses produkti sniedz ieguvumus elektroenerģijas tirgotājiem un ražotājiem – tā ir iespēja nodrošināties gan pret cenu svārstību risku tirdzniecības zonās, gan arī pret cenu atšķirību starp dažādām tirdzniecības zonām, kā rezultātā tiek sekmēta tirgus darbība, samazinās galalietotājiem piedāvāto produktu uzcenojums un paplašinās piedāvāto produktu klāsts.

Atbilstoši ES Regulas prasībām Baltijas valstu regulatori ir veikuši novērtējumus par riska nodroses produktu iespējām savās tirdzniecības zonās. Baltijas valstu regulatori aicināja tirgus dalībniekus izteikt viedokli par pārrobežu riska nodroses nepieciešamību, Latvijas un Igaunijas regulatoriem izsludinot publisko konsultāciju 2017.gada 13.janvārī un Lietuvas regulatoram izsludinot publisko konsultāciju 23.martā.

Veikto konsultāciju un regulatoru novērtējumu rezultātā regulatori secināja, ka elektroenerģijas tirgotājiem Latvijas tirdzniecības zonā pieejamās starpzonu pārvades riska nodroses iespējas ir apmierinošas, savukārt Igaunijas tirdzniecības zonā tās ir pietiekamas. Līdz ar to elektroenerģijas tirgotāji ir pietiekami nodrošinājušies pret cenu svārstībām, par ko liecina iespēja izmantot finanšu nodroses produktus (piemēram, EPAD3 Helsinki).

Savukārt nepietiekamas nodroses izdevības ir konstatētas Lietuvas tirdzniecības zonā, kas rada nepieciešamību pēc papildu nodroses produktu ieviešanas Lietuvas tirdzniecības zonā, t.sk. arī nodrošinot to, lai Latvijas un Lietuvas tirdzniecības zonas robežai būtu pieejami riska nodroses instrumenti pret sistēmas cenas svārstībām un pret cenu atšķirībām starp tirdzniecības zonām.

Regulators, sadarbojoties ar citu Baltijas JAR regulatoriem, pieņēma lēmumu, ka Latvijas pārvades sistēmas operatoram – akciju sabiedrībai “Augstsprieguma tīkls” sadarbībā ar Lietuvas pārvades sistēmas operatoru ir jāgādā par to, ka ir pieejami citi ilgtermiņa starpzonu riska nodroses produkti uz Latvijas – Lietuvas tirdzniecības zonu robežas, lai nodrošinātu elektroenerģijas vairumtirgu darbību.

Ar Regulatoru novērtējumu par riska nodroses produktu iespējām Latvijas tirdzniecības zonā var iepazīties šeit

_______________________

1. Riska nodrose (hedging opportunities) – nākotnes tirgos piedāvāto produktu vai produktu kombinācijas pret nākamās dienas cenas svārstībām attiecīgajā tirdzniecības zonā;

2. Eiropas Komisijas 2016.gada 26.septembra Regula (ES) 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas;

3. EPAD - electricity price area differential.