• Jaunumi >
  • Regulators sāk izskatīt domstarpības, kas skar gan regulējamās, gan neregulējamās nozares
 
print Drukāt

Regulators sāk izskatīt domstarpības, kas skar gan regulējamās, gan neregulējamās nozares

03.08.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) sāk izskatīt domstarpības starp elektronisko sakaru komersantiem un dažādu nozaru tīklu operatoriem, dzīvojamās mājas īpašniekiem vai nedzīvojamās ēkas īpašniekiem par jautājumiem, kas skar sadarbību infrastruktūras izmantošanā. Domstarpību izskatīšana tiek veikta par noteiktu maksu.

To, ka Regulatoram ir jāparedz noteikta maksa par domstarpību izskatīšanu jautājumos, kas neskar regulējamās nozares (piemēram, transporta nozare, ielu apgaismošana), paredz Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums[1]. Domstarpību izskatīšana Regulatorā likumā noteiktajā kārtībā ir maksas pakalpojums, par kuru veikšanu iesniedzējs maksā pilnā apmērā.

Lai uzsāktu domstarpību izskatīšanas procesu, konkrēta pakalpojuma saņēmējam ir jāvēršas Regulatorā ar iesniegumu, kurā ar pierādījumiem tiek aprakstīta situācija, kurā radušās domstarpības ar pakalpojumu sniedzēju. Vienlaikus ar iesniegumu ir jāveic arī maksājums par domstarpības izskatīšanas procesu.

Saskaņā ar likumu[1], Regulators kā ārpustiesas instance izskata domstarpības starp elektronisko sakaru komersantu un tīkla operatoru, dzīvojamās mājas vai publiskās ēkas īpašnieku par to tiesībām, kas attiecas uz dažādiem jautājumiem:

· informācijas pieprasīšana par fizisko infrastruktūru;

· fiziskās infrastruktūras apsekojumu;

· piekļuvi fiziskajai infrastruktūrai;

· fiziskās infrastruktūras būvdarbu koordinēšanu;

· piekļuvi iekšējai fiziskajai infrastruktūrai.

Maksājumu apmēru, maksāšanas kārtību un termiņu noteiks Regulators saskaņā ar likumu1 . Minēto maksājumu ieskaita valsts budžetā Regulatora kontā Valsts kasē, nodalot to no Regulatora darbības finansējuma, kas noteikts likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem". Maksājums izmantojams vienīgi šajā likumā paredzēto domstarpību izskatīšanas procesā radušos izmaksu segšanai.

Domstarpības izskatīšanas izmaksas netiek segtas no finansējuma, kas iegūta no valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Lai nodrošinātu jauno pienākumu izpildi, Regulators ir izstrādājis un apstiprinājis Domstarpību izskatīšanas maksāšanas noteikumus[2], kas stājas spēkā 1. augustā.

Pirms noteikumu apstiprināšanas Regulators izsludināja publisko konsultāciju, aicinot visas ieinteresētās puses sniegt priekšlikumus par to. Publiskās konsultācijas laikā tika saņemti biedrības “Latvijas elektronisko komunikāciju asociācija” divi priekšlikumi, kas nav saistīti ar noteikumiem, bet gan ar Ātrdarbīga elektronisko sakaru likumā noteiktajiem maksas aprēķināšanas un maksāšanas principiem.