• Jaunumi >
  • Regulators veic grozījumus noteikumos atkritumu apsaimniekošanas nozarē
 
print Drukāt

Regulators veic grozījumus noteikumos atkritumu apsaimniekošanas nozarē

09.03.2018.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) padome 2018. gada 8. martā pieņēma grozījumus Regulatora noteikumos “Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos” (noteikumu grozījumi).

Atbilstoši grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā[1], kas stājās spēkā  2018. gada 1.janvārī, nosakot, ka tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj dabas resursu nodokli (DRN) par sadzīves atkritumu apglabāšanu, Regulators veica attiecīgus grozījumus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā, un tie stājās spēkā 2018.gada 23.janvārī.

Ņemot vērā minētās izmaiņas, ir veikti attiecīgi grozījumi arī Regulatora 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr.1/15 „Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos”. Atbilstoši ir precizēts noteikumu grozījumu 3.pielikums par Regulatoram iesniedzamo informāciju, kā arī veikti komersantu uzraudzības tehnisko rādītāju papildinājumi un citi redakcionāli precizējumi.

Par plānotajiem noteikumu grozījumiem Regulators izsludināja publisko konsultāciju. Publiskās konsultācijas laikā – no 2018. gada 16. februāra līdz 2018. gada 2. martam –  priekšlikumi un komentāri par plānotajiem grozījumiem netika saņemti.[1] 41.panta pirmās daļas 9.punkts