• Jaunumi >
  • Regulators veic grozījumus noteikumos, kas nosaka kārtību, kā galalietotājus informēt par paaugstinātu tarifu izsaukumiem; izsludina publisko konsultāciju
 
print Drukāt

Regulators veic grozījumus noteikumos, kas nosaka kārtību, kā galalietotājus informēt par paaugstinātu tarifu izsaukumiem; izsludina publisko konsultāciju

07.04.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir veikusi grozījumus noteikumos, kas nosaka kārtību, kā galalietotājus informēt par paaugstinātu tarifu izsaukumiem – “Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi”. Lai uzzinātu ieinteresēto pušu viedokli par izstrādāto noteikumu projektu, Regulators izsludina publisko konsultāciju. Priekšlikumus Regulators aicina sniegt līdz šī gada 15. maijam.

Grozījumus noteikumos, kas nosaka kārtību, kā galalietotājus informēt par paaugstinātu tarifu izsaukumiem Regulators izstrādājis, ņemot vērā arvien pieaugošo sūdzību skaitu Regulatorā.

Plašāk par veiktajiem grozījumiem:

-  Konsultāciju dokuments par galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumiem.

Priekšlikumus un komentārus lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2017.gada 15.maijam. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā.

Noteikumu projekts paredz izmaiņas attiecībā uz komersanta izvēles iespēju nodrošināt galalietotājam brīdinājuma signālu brīvprātīgi. Noteikumu regulējums papildināts ar punktu, kas paredz nosacījumus, kādos gadījumos komersantam ir pienākums nodrošināt savam galalietotājam iespēju pirms savienojuma saņemt informāciju par komersanta noteikto tarifu izsaukumam uz cita komersanta tīklu balss paziņojuma veidā valsts valodā (turpmāk – balss paziņojums par izsaukumu uz cita komersanta tīklu).

Tāpat Noteikumu projektā iekļauts punkts, kas noteic, kāda informācija jāiekļauj balss paziņojuma par izsaukumu uz cita komersanta tīklu tekstā. Noteikumi papildināti ar nosacījumu, ka balss paziņojumu par izsaukumu uz cita komersanta tīklu galalietotājam jānodrošina bez maksas. Vienlaikus Noteikumu projektā ir saglabātas komersanta tiesības noteikt brīdinājuma signāla veidu, ilgumu un citus tā parametrus, izņemot balss paziņojuma par izsaukumu uz cita komersanta tīklu tekstā iekļaujamo informāciju.

Noteikumu projektā saglabāta galalietotāja izvēles iespēja saņemt vai atteikties no brīdinājuma signāla izmantošanas, t.i., informācijas saņemšanas pamatā ir galalietotāja iestāšanās izvēles princips (angļu valodā – opt-in), kas noteic, ka elektronisko sakaru komersants brīdinājuma signālu galalietotājam nodrošina tikai tādā gadījumā, ja galalietotājs piekrīt šāda signāla nodrošināšanai. Savukārt attiecībā uz balss paziņojumu izsaukumam uz cita komersanta tīklu Noteikumu projektā ieviests galalietotāja izstāšanās izvēles princips (angļu valodā – opt-out).