• Jaunumi >
  • Tiek sperts vēl viens solis efektīvākai enerģijas vairumtirgus uzraudzībai; Regulators aicina tirgus dalībniekus sākot no 7.aprīļa uzsākt ziņošanu par ārpusbiržas darījumiem enerģijas vairumtirgū
 
print Drukāt

Tiek sperts vēl viens solis efektīvākai enerģijas vairumtirgus uzraudzībai; Regulators aicina tirgus dalībniekus sākot no 7.aprīļa uzsākt ziņošanu par ārpusbiržas darījumiem enerģijas vairumtirgū

04.04.2016.

Sākot ar 7.aprīli visiem enerģijas (elektrība, gāze) vairumtirgus dalībniekiem ir jāuzsāk ziņošanaEnerģētikas regulatoru sadarbības aģentūrai (ACER)par ārpusbiržas enerģijas darījumiem, izmantojot tās kompetencē esošo Informācijas sistēmu (ARIS). Šis ir vēl viens solis, kas tiek sperts efektīvākai enerģijas vairumtirgus uzraudzībai, ieviešot vienu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību [1] (REMIT) prasībām.

Lai tirgus dalībnieki izpildītu ārpusbiržas ziņošanas prasību saskaņā ar REMIT prasībām, tiem ir jāreģistrējas ACER kompetencē esošajā centralizētajā Eiropas tirgus dalībnieku reģistrā (CEREMP), kura pieejama Regulatora mājaslapā.

“Šis ir jau otrs posms datu iesniegšanai par darījumiem enerģijas vairumtirgū, kas ir daļa no REMIT ieviešanas prasībām, lai atklātu un novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu enerģijas vairumtirgos. Šī sistēma paredz kopīgu atbildību starp ACER un valsts regulatīvajām iestādēm, lai enerģijas tirgus uzraudzība būtu daudz efektīvāka,” norāda Regulatora Enerģētikas departamenta Elektroenerģijas nodaļas vadītājs Valters Kalme.

ACER ir izstrādājusi visaptverošas skaidrojošas vadlīnijas par REMIT, kas pieejamas šeit. Vienlaikus ir apkopoti biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par REMIT, kas pieejami šeit. Ja tirgus dalībniekiem rodas kādi papildu jautājumi, tad tos ir iespējams uzdot, izmantojot īpašu ACER izstrādātu veidlapu, kas pieejama šeit. ACER izstrādātajā REMIT interneta vietnē var uzzināt informāciju par visiem tirgus dalībniekiem, kuri reģistrējušies CEREMP reģistrā gan Latvijā, gan citās ES dalībvalstīs, kā arī iegūt informāciju par reģistrētiem komersantiem, kuri ir pilnvaroti iesniegt datus ACER tirgus dalībnieku vārdā par darījumiem enerģijas vairumtirgū (RRM).

ACER apkopo tirdzniecības un fundamentālos datus, veic uzraudzību un datu sākotnējo analīzi, sniedzot vērtējumu par tiem. Par jebkuru aizdomīgu gadījumu, kas konstatēts, tiks paziņots konkrētās valsts regulatīvajai iestādei tālākai izmeklēšanai.

REMIT stājās spēkā 2011.gada 28.decembrī, un tās ietvaros tiek ieviesta saskaņota ES mēroga sistēma, definējot tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, tirgus manipulācijas, tirgus manipulācijas veikšanas mēģinājumu un iekšējo informāciju enerģijas vairumtirgos. Tāpat REMIT ievieš nepārprotamu tirgus manipulācijas, tirgus manipulācijas veikšanas mēģinājuma un iekšējās informācijas izmantošanas aizliegumu enerģijas vairumtirgos. REMIT ietvaros tiek izveidota jauna sistēma enerģijas vairumtirgus uzraudzīšanai, lai atklātu un novērstu tirgus manipulācijas un iekšējās informācijas izmantošanu, nodrošinot iepriekš minēto aizliegumu izpildi un piemērojot sankcijas par ļaunprātīgas tirgus izmantošanas pārkāpumiem dalībvalsts normatīvajos aktos.

Plašāk par REMIT – Regulatora mājaslapā


[1] 2011.gada 25.oktobra Regula (ES) Nr. 1227/2011