• Jaunumi >
  • Universālā pasta pakalpojuma sniegšana aizvadītajā gadā nav radījusi zaudējumus
 
print Drukāt

Universālā pasta pakalpojuma sniegšana aizvadītajā gadā nav radījusi zaudējumus

28.09.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir saņēmusi un izvērtējusi AS “Latvijas Pasts” ziņojumu par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrajām izmaksām 2016.gadā. Saskaņā ar komersanta sniegto informāciju, universālā pasta pakalpojuma sniegšana, tostarp iekšzemes un pārrobežu vēstuļu, pasta paku sūtījumi, aizvadītajā gadā nav radījuši zaudējumus.

Saskaņā ar Pasta likumu tīrās izmaksas kompensē, ja universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pierāda, ka tas ir pakļauts netaisnīgam apgrūtinājumam un universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde rada zaudējumus. AS „Latvijas Pasts” aprēķinātās 2016.gada tīrās izmaksas universālā pasta pakalpojuma saistību izpildē nav radījušas zaudējumus.

Lai veicinātu efektīvu universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, universālā pasta pakalpojuma saistības paredz kvalitātes prasības attiecībā uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti), kā arī kvalitātes prasības attiecībā uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un pasta tīkla piekļuves punktu izvietojumu un skaitu. Tāpat nepieciešams nodrošināt visiem pasta pakalpojumu lietotājiem iespēju izmantot universālā pasta pakalpojuma sarakstā ietilpstošos pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā Latvijas Republikas teritorijā, kā arī sniegt universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā.

Regulatora pienākumos ietilpst uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām, jo īpaši universālā pasta pakalpojuma saistību izpildi Regulatora noteiktajām prasībām, kā arī rūpēties par konkurences veicināšanu nozarē un klientu interešu aizstāvību. Regulators katru gadu, saskaņā ar Pasta likumu,  uzrauga un izvērtē AS “Latvijas Pasts” sniegto informāciju par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildi.

2016.gadā universālā pasta pakalpojuma saistības ietvēra iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) savākšanu, šķirošanu pārvadāšanu un piegādi, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus, iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus un pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegādi, kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus.