• Jaunumi >
  • Visi nepieciešamie normatīvie akti dabasgāzes tirgus atvēršanai ir pieņemti
 
print Drukāt

Visi nepieciešamie normatīvie akti dabasgāzes tirgus atvēršanai ir pieņemti

17.03.2017.

Visi nepieciešamie normatīvie akti, kas ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) kompetencē, lai sākot no 3.aprīļa Latvijā varētu atvērt dabasgāzes tirgu, ir pieņemti. Kopumā Regulators ir izstrādājis un apstiprinājis 12 normatīvos aktus, lai Latvijā būtu  iespējams atvērt dabasgāzes tirgu.

Būtiskākie noteikumi atvērta tirgus darbībai ir MK noteikumi “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”, kas pieņemti 2017. gada 7.februārī un kuru izstrādes procesā piedalījās arī Regulators. Savukārt Regulatora atbildības jomā būtiskākie noteikumi, kas nepieciešami līdz tirgus atvēršanai un kas ir pieņemti, ir Dabasgāzes tirgotāju reģistrācijas noteikumi, kā arī Noteikumi par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem. ”Šie trīs noteikumi ir pietiekami, lai ikviens tirgotājs varētu uzsākt dabasgāzes tirdzniecību,” norāda Regulatora padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu, līdz 3.aprīlim Regulatoram ir jāizdod četras metodikas, no kurām trīs jau ir izdotas, savukārt vienu paredzēts apstiprināt 23. martā. Pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku Regulators apstiprināja 2016. gada 28.novembrī, Sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku -  2017.gada 16.martā, Uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku – 2017.gada 16.martā. Savukārt Dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodiku plānots apstiprināt 23.martā.

Nozīmīgi ir pārvades sistēmas un krātuves lietošanas noteikumi -  tos Regulators ir pieņēmis jau 2015.gada septembrī, un šobrīd tos ir iespējams piemērot arī atvērta dabasgāzes tirgus apstākļos. Vienlaikus Regulators, pildot savas likumā noteiktās funkcijas, saskata nepieciešamību tos pilnveidot, konsultējoties ar tirgus dalībniekiem. Līdz ar to Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiir izsludināti publiskajai konsultācijai. Saskaņā ar Enerģētikas likumu, minēto noteikumu projektus Regulatoram vispirms iesniedz operators – AS “Conexus Baltic Grid”.

Būtiski normatīvie akti, kuri saskaņā ar Enerģētikas likumu arī jāpieņem līdz aprīlim, ir noteikumi, kas attiecas un neatkarības prasībām sadales un pārvades operatoriem - Noteikumi par prasībām dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarībai, kā arī Noteikumi par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora vai pārvades sistēmas operatora sertificēšanu. Abus minētos normatīvos aktus Regulators pieņēma šī gada sākumā.