print Drukāt

Publiskās konsultācijas

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu. 

Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

KONSULTĀCIJU DOKUMENTSVIEDOKĻU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠVIEDOKĻI

VIEDOKĻU APKOPOJUMS

Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos02.03.2018.  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā09.02.2018. 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā12.02.2018. 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā 
02.02.2018.Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā09.01.2018.Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā 12.01.2018. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par pasta komersanta reģistrēšanu
15.12.2017. Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti 

Konsultāciju dokuments par noteikumiem par kārtību, kādā tiek ierīkotas un lietotas dabasgāzes tiešās līnijas

 08.12.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par informācijas iesniegšanas vispārīgajiem noteikumiem  01.12.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā  01.12.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par iesniedzamās informācijas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē
 18.12.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par iesniedzamās informācijas noteikumiem pasta nozarē  01.12.2017. Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti 
Konsultāciju dokuments par iesniedzamās informācijas noteikumiem enerģētikas nozarē 01.12.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos 01.12.2017.

Priekšlikumi vai komentāri netika iesniegti

 

Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē

 01.12.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem17.11.2017 Apkopojums     
Konsultāciju dokuments par noteikumu projektu par iepazīšanos ar tarifa projektu
31.10.2017 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu projektu07.11.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumu un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodikas projektu07.11.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par izsoles nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai 09.10.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam projektu 09.10.2017.Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par numerācijas lietošanas tiesībām grozījumu projektu 11.10.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos18.08.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments “Par ziņojumu par piekļuves nodrošināšanu publiskajam telefonu tīklam fiksētā vietā fiziskām personām un juridiskām personām tirgus analīzi”  25.08.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodiku 11.08.2017. Apkopojums 
 * Konsultāciju dokuments par sniegto elektronisko sakaru piekļuves infrastruktūrai pakalpojumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu starpību 
* Pielikums (*.xls)
* Jautājumi 
 11.08.2017.  
Konsultāciju dokuments par pamatnosacījumiem izsoles nolikuma izstrādei radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz - 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai  04.08.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par elektronisko sakaru tīkla tehnisko un darbības noteikumu par piekļuvi datu plūsmai projektu  04.08.2017. Apkopojums 

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas darbības principiem Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Somijā (dokuments angļu valodā "Main principles of Entry-Exit tariffs")

 20.07.2017. 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā un par grozījumiem koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā 22.06.2017.Apkopojums

Apkopojums
Konsultāciju dokuments par universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku 27.05.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par domstarpību izskatīšanas maksāšanas noteikumu projektu 
Pielikums 
12.05.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumiem15.05.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem  31.03.2017.

Apkopojums

Apkopojums (Noteikumi)

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju  30.03.2017. Priekšlikumi vai komentāri  netika iesniegti 

Konsultāciju dokuments par akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem

 24.03.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodiku 
 09.03.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku 
 03.03.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodikā 27.02.2017.Apkopojums
Konsultāciju dokuments par grozījumiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā 27.02.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par noteikumiem par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem   17.02.2017. Apkopojums 

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku

 10.02.2017. Apkopojums
Konsultāciju dokuments par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas projektu 27.01.2017. Priekšlikumi vai komentāri  netika iesniegti 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas noteikumos elektronisko sakaru nozarē, grozījumiem starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumos un elektronisko sakaru tīkla tehniskajiem un darbības noteikumiem starpsavienojuma pakalpojumam   06.02.2017. Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanu projektu 
 16.01.2017 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumu obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodikā projektu 
 06.01.2017  
Konsultāciju dokuments par noteikumiem par prasībām dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarībai 23.12.2016 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumos ūdenssaimniecības nozarē 08.12.2016  
Konsultāciju dokuments par savienojuma pabeigšanas tarifa augšējo robežu no 2017.gada 1.jūlija  22.12.2016 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par pasta komersantu reģistrēšanas projektu 02.12.2016 
Apkopojums 
Atkārtots konsultāciju dokuments par numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumu grozījumu projektu  03.11.2016Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumiem par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai 06.11.2016 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas un elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumu projektiem  14.10.2016Apkopojums 

Konsultāciju dokuments par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumu projektu 

 
 14.10.2016
Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par noteikumu par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē projektu   31.10.2016.  
Konsultāciju dokuments par krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumu grozījuma projektu  28.10.2016.Apkopojums 

Konsultāciju dokuments "Grozījumi vispārējās atļaujas noteikumos enerģētikas nozarē"

 30.09.2016  
Konsultāciju dokuments "Grozījumi enerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrācijas noteikumos" 30.09.2016  
Konsultāciju dokuments “Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”
 14.10.2016

Apkopojums 
Konsultāciju dokuments “Par ziņojumu par fiziskām personām publiski pieejamiem vietējās vai iekšzemes balss telefonijas pakalpojumiem, kas nodrošināti fiksētā vietā un juridiskām personām publiski pieejamiem vietējās vai iekšzemes balss telefonijas pakalpojumiem, kas nodrošināti fiksētā vietā tirgus analīzi”  26.09.2016Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par lēmuma projektu “Noteikumi par kritērijiem, saskaņā ar kuriem dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators nosaka piekļuves režīmu dabasgāzes krātuvei” 
 19.08.2016  
Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju  30.08.2016Apkopojums
Konsultāciju dokuments par universālā pakalpojuma saistībām elektronisko sakaru nozarē   05.08.2016 
Konsultāciju dokuments par numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumu grozījumu projektu  05.08.2016Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumu projektu   29.06.2016 Apkopojums  (viedokļi)

 Apkopojums  (atbildes)
Konsultāciju dokuments par noteikumu par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību projektu un par grozījuma noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju projektu

Konsultāciju dokumenta pielikums - grozījuma noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju projekts 
Konsultāciju dokumenta pielikums - noteikumu par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību projekts 
Konsultāciju dokumenta pielikums - noteikumu par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību projekts – 1 pielikums
Konsultāciju dokumenta pielikums - noteikumu par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību projekts – 2 pielikums

 13.06.2016Apkopojums 
Konsultāciju dokuments "Par grozījumiem piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumos un noteikumiem par piekļuvi saistītām iekārtām"  10.06.2016
Apkopojums (grozījumi)

Apkopojums  (noteikumi)
Konsultāciju dokuments "Par grozījumiem noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"
Paziņojums publicēts Latvijas Vēstnesis > 08.03.2016., Nr. 47 (5619) 
07.04.2016  
Konsultāciju dokuments "Par noteikumu par konsultāciju kārtību ar tirgus dalībniekiem grozījumu projektu"
Paziņojums publicēts  Latvijas Vēstnesis > 08.03.2016., Nr. 47 (5619) 
07.04.2016  
Konsultāciju dokuments „Par ziņojumu par savienojuma uzsākšanas publiskā telefonu tīklā, ko nodrošina fiksētā vietā tirgus analīzi” 
Paziņojums publicēts Latvijas Vēstnesis > 03.03.2016., Nr.44 (5616)
02.04.2016 Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas lietošanas noteikumiem 
24.03.2016  
Konsultāciju dokuments par Dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas grozījuma projektu 03.03.2016Apkopojums 
Konsultāciju dokuments par Noteikumu par numerācijas lietošanas tiesībām grozījumu projektu
Paziņojums publicēts Latvijas Vēstnesis > 26.01.2016., Nr.17 (5589)
25.02.2016Apkopojums 
    
Konsultāciju dokuments par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem15.01.2016Apkopojums
Par cenu starpības aprēķināšanas metodiku elektronisko sakaru nozarē
 03.02.2016Apkopojums 
Par obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodikas grozījumu projektu 28.12.2015.  
Atkārtota publiskā konsultācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas projektu 18.12.2015. Apkopojums
Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikas projektu25.11.2015.Priekšlikumi vai komentāri  netika iesniegti 
Par grozījumiem noteikumos par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju un noteikumos par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību  03.12.2015.SIA "LMT"   Apkopojums   
Par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikas grozījumu projektu  13.11.2015.
 Apkopojums 
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas projektu  06.11.2015. Apkopojums 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas projekts nodots atkārtotai konsultācijai 
Par Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas un Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas grozījumu projektiem 30.10.2015.
 Par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi 
Paziņojums publicēts Latvijas Vēstnesis > 07.10.2015., Nr.196 (5514)   
 06.11.2015.

 Apkopojums   
 Par radiofrekvenču spektra joslas 3410MHz – 3800MHz lietošanas tiesībām 
Paziņojums publicēts  Latvijas Vēstnesis > 29.09.2015., Nr.190 (5508)  
 29.10.2015. 
 Par noteikumu par numerācijas lietošanas tiesībām, numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumu un krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumu projektiem  
Paziņojums publicēts Latvijas Vēstnesis > 23.09.2015., Nr.186 (5504)
 23.10.2015. Apkopojums 1  
 Apkopojums 2  
 Apkopojums 3  
 Par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumu projektu 

Paziņojums publicēts