print Drukāt

Uzklausīšanas sanāksmes

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

2018.GADS

DATUMSUZKLAUSĪŠANAS SANĀKSMES TĒMA 

KOMERSANTA PAZIŅOJUMS PAR TARIFU PROJEKTU/ DOKUMENTA PROJEKTS 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

TARIFU
PROJEKTA

KOPSAVILKUMS
SANĀKSMES
PROTOKOLS
 Par SIA "AP Kaudzītes" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 16.februāra publikācijaKopsavilkums  
 Par SIA "LKP Solutions" siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu2018.gada 7.februāra publikācijaKopsavilkums 
 26.01.2018.Par AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifa projektu
2017.gada 29.decembra publikācija 
Kopsavilkums
Publiskojamā daļa 
 Protokols
 Par SIA "Getliņi EKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 8.janvāra publikācijaKopsavilkums
Kopsavilkums 2

 
 Par SIA "Vides serviss" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 10.janvāra publikācijaKopsavilkums
Kopsavilkums 2
 
 Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 9.janvāra publikācijaKopsavilkums
Kopsavilkums 2 
 
 Par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 5.janvāra publikācijaKopsavilkums
Kopsavilkums 2
 
 Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 8.janvāra publikācijaKopsavilkums
Kopsavilkums 2 
 
27.02.2018.Par SIA "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 3.janvāra publikācija Kopsavilkums
Kopsavilkums 2
 
30.01.2018.Par SIA "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2017.gada 29.decembra publikācijaKopsavilkums
Kopsavilkums 2 
Protokols 
12.01.2018.
Par AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu2017.gada 29.novembra publikācija  
Kopsavilkums 1 
Kopsavilkums 2
Protokols
11.01.2018.Par Limbažu pilsētas SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 19.decembra publikācija Kopsavilkums Protokols
 Par SIA "ALAAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2017.gada 22.decembra publikācijaKopsavilkums 


2017.GADS


DATUMS 

UZKLAUSĪŠANAS SANĀKSMES TĒMA

KOMERSANTA PAZIŅOJUMS PAR TARIFU PROJEKTU/ DOKUMENTA PROJEKTS oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

TARIFU
PROJEKTA 
KOPSAVILKUMS

SANĀKSMES PROTOKOLS

 Paziņojums par SIA "Babītes siltums" noteikto (piedāvāto) tarifu 2017.gada 29.decembra publikācijaKopsavilkums  
 Paziņojums par SIA "Valmieras ūdens" piedāvāto (noteikto) tarifu2017.gada 29.novembra publikācijaKopsavilkums  
 Paziņojums par AS "Valmieras piens" piedāvāto (noteikto) tarifu2017.gada 27.novembra publikācijaKopsavilkums   
 08.12.2017.Par PSIA "Jaunpils KS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2017.gada 10.novembra publikācijaKopsavilkumsProtokols
 30.11.2017Par SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 7.novembra publikācijaKopsavilkums  Protokols
 01.12.2017.Par SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2017.gada 8.novembra publikācijaKopsavilkumsProtokols 
 14.11.2017Par SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 17.oktobra publikācijaKopsavilkums Protokols 
 03.11.2017Par SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  2017.gada 10.oktobra publikācijaKopsavilkumsProtokols
 Par SIA "VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (Tarifu projekts atsaukts 18.10.2017.)  2017.gada 13.oktobra publikācijaKopsavilkums 
 30.10.2017.Par SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  2017.gada 6.oktobra publikācijaKopsavilkumsProtokols  
 Par SIA "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  2017.gada 6.septembra publikācijaKopsavilkums  
 13.10.2017.Par SIA "ZAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu2017.gada 20.septembra publikācijaKopsavilkums
Kopsavilkums 2
Protokols
 05.10.2017.Par AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2017.gada 14.septembra publikācijaKopsavilkumsProtokols
 Par SIA ,,Energoapgādes tīkli 3” siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu2017.gada 4.septembra publikācijaKopsavilkums 
 

Par SIA ,,Energoapgādes tīkli 2” siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu

2017.gada 4.septembra publikācijaKopsavilkums 
 Par SIA ,,Energoapgādes tīkli 1” siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu
2017.gada 4.septembra publikācijaKopsavilkums 
 29.09.2017.Par SIA "Komunālserviss TILDe" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2017.gada 6.septembra publikācija

Kopsavilkums

Precizēts kopsavilkums

Protokols
 15.09.2017.Par pašvaldības SIA "Valgums-S" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2017.gada 25.augusta publikācija

Kopsavilkums

Precizēts kopsavilkums 

Protokols
 08.09.2017.Par SIA "Tukuma ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2017.gada 14.augusta publikācija 

Kopsavilkums

Precizēts kopsavilkums

 Protokols
 Par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  (Tarifu projekts atsaukts 23.08.2017.)2017.gada 9.augusta publikācijaKopsavilkums 
 31.07.2017 Par SIA "Vangažu Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 5.jūlija publikācijaKopsavilkums Protokols
 07.07.2017Par AS „Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu  Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns  Protokols
 04.07.2017 Par SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 8.jūnija publikācija KopsavilkumsProtokols 
 03.03.2017Par SIA "MS Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 3.februāra publikācijaKopsavilkums Protokols 
 01.02.2017Par AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektu2017.gada 11.janvāra publikācijaKopsavilkums Protokols
 Par AS “Valmieras Enerģija” saražotās siltumenerģijas tarifu projektu2017.gada 8.marta publikācija (precizējums)
2017.gada 23.februāra publikācija 
2017.gada 5.janvāra publikācija
Kopsavilkums (precizēts) 
Kopsavilkums  

 10.01.2017SIA "Rēzeknes enerģija" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts2016.gada 15.decembra publikācija Kopsavilkums  Protokols
 06.01.2017Par SIA „AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2016.gada 14.decembra publikācija  Kopsavilkums  Protokols


2016.GADS

 

DATUMS 

UZKLAUSĪŠANAS SANĀKSMES TĒMA

KOMERSANTA PAZIŅOJUMS PAR TARIFU PROJEKTU/ DOKUMENTA PROJEKTS oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

TARIFU PROJEKTA KOPSAVILKUMS

SANĀKSMES PROTOKOLS

 Par AS “Valmieras piens” saražotās siltumenerģijas tarifu projektu2016.gada 29.decembra publikācija Kopsavilkums 
 Par SIA „Baložu siltums” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu2016.gada 24.novembra publikācija   Kopsavilkums 
 
 Par SIA „Vangažu Sildspēks” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 25.novembra publikācija   Kopsavilkums
 
 14.12.2016Par SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2016.gada 30.novembra publikācija 

 Kopsavilkums

 Precizēts kopsavilkums

Protokols 
 08.12.2016Par SIA „Tukuma siltums” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu2016.gada 16.novembra publikācija Kopsavilkums  Protokols  
  SIA "NPC Serviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts2016.gada 7.novembra publikācija Kopsavilkums   
 22.11.2016Par AS "Augstsprieguma tīkls" tarifu projektu
2016.gada 25.oktobra publikācija Kopsavilkums  Protokols 
 Par AS ,,SĀTIŅI ENERGO LM” saražotās siltumenerģijas tarifu projektu2016.gada 10.oktobra publikācija Kopsavilkums  
 04.11.2016.PAR "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2016.gada 10.oktobra publikācija  Kopsavilkums 
 Precizēts kopsavilkums
 Protokols 
 28.10.2016.Par SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 4.oktobra publikācija 
2016.gada 8.decembra publikācija 
Kopsavilkums 
Precizēts kopsavilkums 
 Protokols 
 28.10.2016.Par SIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu
2016.gada 28.septembra publikācija  Kopsavilkums Protokols
 20.09.2016.Par SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 5.augusta publikācija  

 Kopsavilkums  

 Precizēts kopsavilkums

 Protokols 
  Par SIA "ETO" siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu  2016.gada 10.augusta publikācija  Kopsavilkums  
 09.09.2016. Par SIA „Norma K” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 10.augusta publikācija  Kopsavilkums  Protokols 
26.08.2016.Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem2016.gada 5.augusta publikācija Kopsavilkums Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētai un Priedaines ciemam 
Kopsavilkums Kuldīgas novada pagastiem
 Protokols 
 03.08.2016.Par AS „SIMONE” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 4.jūlija publikācija Kopsavilkums  Protokols 
 22.07.2016.Par SIA  “RTO Elektrotīkli” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu
2016.gada 7.jūlija publikācija Kopsavilkums   Protokols 
 22.07.2016.Par Ropažu novada "CIEMATS" SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2016.gada 29.jūnija publikācija Kopsavilkums
Precizēts kopsavilkums  
 Protokols 
 Par SIA "Brocēnu enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu projektu2016.gada 29.jūnija publikācija Kopsavilkums  
 Par AS ,,Rēzeknes siltumtīkli” saražotās siltumenerģijas tarifu projektu2016.gada 17.jūnija publikācija Kopsavilkums  
 12.07.2016.Par AS „Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu
Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns 

Protokols 
 01.07.2016.Par SIA "Grobiņas siltums" siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu2016.gada 8.jūnija publikācija Kopsavilkums Protokols 
 29.06.2016.Par SIA "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu2016.gada 26.maija publikācija Kopsavilkums Protokols 
 30.06.2016.Par SIA "Cēsu siltumtīkli" siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu2016.gada 24.maija publikācija
2016.gada 13.jūnija publikācija 
Kopsavilkums  Protokols 
 SIA "Iecavas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts2016.gada 3.maija publikācija   
 Par AS ,,Rēzeknes siltumtīkli” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu2016.gada 29.aprīļa publikācija Kopsavilkums  
 SIA "Preiļu saimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts2016.gada 29.aprīļa publikācija   
 SIA "Babītes siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts2016.gada 21.aprīļa publikācija   
 SIA "Cēsu siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts2016.gada 20.aprīļa publikācija   
 SIA "Ikšķiles māja" papildinājums siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektā2016.gada 20.aprīļa publikācija   
 PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts2016.gada 11.aprīļa publikācija   
 PAS "Daugavpils siltumtīkli" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projekts2016.gada 11.aprīļa publikācija   
 08.04.2016.Par SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu2016.gada 16.marta publikācija  Kopsavilkums Protokols 
 05.04.2016.Par SIA "Lielvārdes remte" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 4.marta publikācija Kopsavilkums precizēts 24.11.2016.
Kopsavilkums  
Protokols  
 26.02.2016Par AS “Sadales tīkls” sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu2016.gada 29.janvāra publikācijaKopsavilkums Protokols 
 08.02.2016Par AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu2016.gada 19.janvāra publikācija  Kopsavilkums Protokols 


2015.GADS

<

DATUMS 

UZKLAUSĪŠANAS SANĀKSMES TĒMA

KOMERSANTA PAZIŅOJUMS PAR TARIFU PROJEKTU/ DOKUMENTA PROJEKTS
oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

TARIFU PROJEKTA KOPSAVILKUMS

SANĀKSMES PROTOKOLS

  Par SIA ,,Energoapgādes tīkli 3” siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu 2015.gada 2.decembra publikācija  Kopsavilkums  
  Par SIA ,,Energoapgādes tīkli 2” siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu 2015.gada 2.decembra publikācija  Kopsavilkums  
 Par SIA ,,Energoapgādes tīkli 1” siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu 2015.gada 20.novembra publikācija  Kopsavilkums  
08.12.2015.Par SIA "ALAAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu2015.gada 25.novembra publikācija 
2016.gada 15.decembra publikācija  
Kopsavilkums  Protokols 
04.12.2015.Par SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 11.novembra publikācija Kopsavilkums  Protokols 
24.11.2015.Par SIA "Getliņi EKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu2015.gada 4.novembra publikācija Kopsavilkums  Protokols 
04.11.2015.Par pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu  2015.gada 12.oktobra publikācija Kopsavilkums  Protokols
27.10.2015. Par SIA "Saulkrastu komunālserviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 1.oktobra publikācija Kopsavilkums  Protokols 
14.10.2015.Par SIA "Krāslavas nami" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 30.septembra publikācija
2016.gada 6.aprīļa publikācija 
Kopsavilkums  Protokols 
23.10.2015.Par pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu2015.gada 29.septembra publikācija Kopsavilkums
Precizēts kopsavilkums
 Protokols 
08.09.2015.Par SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 17.augusta publikācija Kopsavilkums  Protokols 
28.08.2015Par SIA „Aizkraukles siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 31. jūlija publikācija 
2015.gada 12.oktobra publikācija 
Kopsavilkums 
Kopsavilkums precizēts 
 Protokols  
17.08.2015Par SIA "Grobiņas Siltums" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 20.jūlija publikācija  
2015.gada 24.jūlija publikācija 
Kopsavilkums  Protokols
26.08.2015Par SIA "NORMA K" siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 14.jūlija publikācija Kopsavilkums  Protokols 
31.07.2015.Par SIA "Ozolnieku KSDU" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 8.jūlija publikācija Kopsavilkums  Protokols
27.07.2015.Par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 3.jūlija publikācija Kopsavilkums  Protokols 
24.07.2015.Par SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 2.jūlija publikācija Kopsavilkums  Protokols 
28.07.2015.Par SIA "Talsu Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 26.jūnija publikācija Kopsavilkums  Protokols 
08.07.2015. Par AS „Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu

Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns
1.pielikums 

2.pielikums

3.pielikums 


 Protokols
21.07.2015.Par SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 19.jūnija publikācijaKopsavilkums  Protokols  
14.07.2015.Par SIA "RĒZEKNES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 27.jūnija publikācija Kopsavilkums   Protokols 
08.07.2015.Par SIA "RŪPE" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2015.gada 12.jūnija publikācija Kopsavilkums 
  Protokols 
26.06.2015.
Par SIA „Fortum Jelgava” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Jelgavas pilsētai2015.gada 08.jūnija publikācija 
Kopsavilkums   Protokols
08.06.2015.Par SIA "Salacgrīvas ūdens" ūdenssaimni