print Drukāt

Uzklausīšanas sanāksmes

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

2018.GADS

DATUMSUZKLAUSĪŠANAS SANĀKSMES TĒMA 

KOMERSANTA PAZIŅOJUMS PAR TARIFU PROJEKTU/ DOKUMENTA PROJEKTS 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

TARIFU
PROJEKTA

KOPSAVILKUMS
SANĀKSMES
PROTOKOLS
 19.12.2018.Par SIA "PRIEKULES NAMI" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu2018.gada 12.novembra publikācijaKopsavilkums (15.11.2018.) 
 Par AS ,,RĪGAS SILTUMS” koģenerācijas stacijā SC ,,Ziepniekkalns" saražotās siltumenerģijas