Regulators apstiprina jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus JēkabpilīSabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA „Jēkabpils ūdens”. Ar 2015.gada 1.janvāri SIA „Jēkabpils ūdens” klientiem maksa par kubikmetra dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi, kā arī par izmantotā ūdens novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām un tā attīrīšanu kopā būs 2,12 eiro. Attiecīgi maksa par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 0,88, bet maksa par kanalizācijas pakalpojumu - 1,24 eiro. Tarifos nav ietverts pievienotās vērtības nodoklis.

Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, jaunais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir par 9% lielāks, savukārt kanalizācijas pakalpojumiem – par 28% lielāks.

Tarifus plānots piemērot Jēkabpils pilsētā. Šobrīd spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Jēkabpilī nav mainīti kopš 2008. gada, kad tarifus apstiprināja Jēkabpils sabiedrisko pakalpojumu regulators.

SIA „Jēkabpils ūdens” Regulatorā ar iesniegumu izskatīt un apstiprināt jaunu tarifu projektu vērsās 2014. gada 7. jūlijā.

Ūdensapgādes pakalpojumu un kanalizācijas pakalpojumu tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”  tarifs ir nosakāms tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.

Lai uzklausītu Jēkabpils iedzīvotāju viedokli par komersanta iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Regulators 2014. gada 7. augustā Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī Regulators rīkoja uzklausīšanas sanāksmi.

Ar visiem regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem var iepazīties Tarifu kartē Regulatora mājas lapā.

SIA „Jēkabpils ūdens” reģistrēta 2003. gadā, tās kapitāldaļu turētāja ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība (100%). Komersanta pamatdarbība ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana.