Komersantu pakalpojumi

Print

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzējs sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sadzīves atkritumu poligonā sniedz noteiktā atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir lietotājiem jānodrošina iespēja saņemt nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu, ievērojot drošības prasības un atbilstošu sabiedriskā pakalpojuma kvalitāti.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pieņemt apglabāšanai sadzīves atkritumus saskaņā ar nosacījumiem, kuri ir iekļauti līgumos starp sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju, kas veic sadzīves atkritumu apglabāšanu un pakalpojuma saņēmēju - sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju, kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu no atkritumu radītājiem vai valdītājiem, vai arī nodrošina sadzīves atkritumu transportēšanu uz sadzīves atkritumu poligonu.

Norēķini par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu notiek saskaņā ar Regulatora apstiprināto tarifu, kas noteikts līgumā starp pakalpojuma lietotāju un pakalpojuma sniedzēju.