VAS “Latvijas Pasts” Regulatoram iesniedz jaunu tarifu projektu; Regulators uzsāk tā vērtēšanu

Print
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir saņēmusi tarifu projektu no valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” (Latvijas Pasts) universālajam pasta pakalpojumam (UPP). Regulators uzsāk  tarifu projekta vērtēšanu – tā atbilstību metodikai1. Universālajā pasta pakalpojumā ietilpst iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences, pasta paku (tajā skaitā ierakstītu un  apdrošinātu) sūtījumu pieņemšana  un piegāde.  

Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo UPP tarifu, iesniegtais tarifu projekts paredz pieaugumu vairumam no UPP tarifu – tarifu projekta kopsavilkums-1, tarifu projekta kopsavilkums-2.

Šobrīd Regulators uzsāk tarifu projekta rūpīgu izvērtēšanu, pārskatot, vai visas tajā iekļautās izmaksas ir ekonomiski pamatotas un nepieciešamas UPP sniegšanai. Regulators organizēs uzklausīšanas sanāksmi, kurā Latvijas Pasta pārstāvji iepazīstinās ar plānoto universālā pasta pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Par sanāksmes norises datumu Regulators  informēs jau tuvākajā laikā. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus par iecerēto tarifu projektu.

Latvijas Pasts savā paziņojumā ir norādījis, ka vēlamais piedāvāto tarifu spēkā stāšanās datums ir 2019. gada 15. jūlijā. Regulatoram ir pienākums iesniegto tarifu projektu izvērtēt 120 dienu laikā (ieskaitot lēmuma pieņemšanu) kopš tā publicēšanas. Šajā termiņā neieskaita laiku, kurā komersants pārrēķina tarifu projektu vai gatavo papildu informāciju. Plašāk – kā Regulators izskata sabiedrisko pakalpojumu tarifu projektu.

Universālais pasta pakalpojums ir minimālais pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Šobrīd universālajā pasta pakalpojumā ietverti šādi pakalpojumi:

  • iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus,
  • iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus,
  • pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegāde, kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus.

Savukārt universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ir likumā noteiktajā kārtībā izraudzīts pasta komersants, kas atbilstoši noteiktajām saistībām sniedz universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas Republikas teritorijā. No 2015. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim AS “Latvijas Pasts” ir pienākums nodrošināt universālo pasta pakalpojumu visā Latvijas teritorijā.