SPRK uzsāk starptautisku sadarbību ar Eiropas valstu regulatoriem atkritumu apsaimniekošanas nozarē

Print
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) jau kopš pērnā gada aktīvi darbojas Eiropas valstu sadzīves atkritumu regulatoru darba grupā (WASTE-REG). Tajā savus spēkus, zināšanas un pieredzi apvieno septiņu valstu regulatori, kas uz iniciatīvas pamata kopīgi strādā pie atkritumu nozares attīstības un pilnveides Eiropas valstīs.

WASTE-REG ir nesen izveidota darba grupa, kas pagaidām ir izveidota Eiropas Ūdenssaimniecības nozares regulatoru (WAREG) ietvaros, ņemot vērā šīs organizācijas kontaktpersonu tīklu. Tajā darbojas septiņu valstu regulatori no Azoru salām (Portugāles), Ungārijas, Itālijas, Lietuvas, Portugāles, Rumānijas un Latvijas, kas regulē ūdenssaimniecības un arī atkritumu apsaimniekošanas nozari nacionālajā līmenī. Regulatoru mērķis ir dalīties ar zināšanām, pieredzi un veicināt efektīvu un caurskatāmu ekonomisko regulējumu visā Eiropā, balstot to uz aprites ekonomikas pamatprincipiem.

Šogad 1.jūlijā Florences Regulēšanas skolas rīkotajā pirmajā vebinārā pārstāvji no Eiropas Komisijas (EK), Eiropas Investīcijas bankas (EIB), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), vadošās Eiropas Savienības atkritumu apsaimniekošanas operatoru asociācijas, akadēmiskās vides, WASTE-REG un citi interešu grupu pārstāvji diskutēja par to, kā izmaksu regulējums var palīdzēt piesaistīt investīcijas, padarīt sadzīves atkritumu nozari efektīvāku, caurskatāmāku un nodrošinātu patērētāju aizsardzību.

EK pārstāvis tikšanās laikā skaidri pauda savu nostāju par nepieciešamību Eiropas Savienībai (ES) noteikt arvien ambiciozākus mērķus attiecībā uz atkritumu otrreizējo pārstrādi un atkārtotu izmantošanu. Tā ir ES vides politikas kopējā prioritāte, un tā tiks turpmāk attīstīta saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, kura mērķis ir padarīt Eiropas ekonomiku ilgtspējīgu.

Valstu regulatori sanāksmes laikā dalījās ar savu nacionālo regulēšanas pieredzi un bija vienisprātis – problēmu risināšanā ir primāri jāņem vērā patērētāju aizsardzība, tāpat liela nozīme ir uz efektīviem stimuliem balstītai tarifu noteikšanas politikai. Ar piemērotiem stimuliem un atbilstošu tarifu struktūru atkritumu apsaimniekošanas nozarē ir panākama vērienīga investīciju piesaiste, tādējādi sekmējot ilgtspējīgu ekonomikas attīstību.

Apkopojot 1.jūlija sanāksmē gūtās atziņas un priekšlikumus, WASTE-REG plāno uzsākto diskusiju par ekonomikas, atkritumu politikas un regulēšanas jautājumiem turpināt sadarbībā ar ES institūcijām un citām iesaistītajām pusēm.