Gaidāmajā apkures sezonā SIA “Salaspils siltums” lietotājiem par siltumenerģiju būs jāmaksā par 12,7% mazāk

Print
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Salaspils siltums” zemākus siltumenerģijas tarifus. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 1. oktobra būs par 12,7% jeb 7,04 EUR mazāks – 48,20 EUR/MWh, salīdzinot ar piemērojamo tarifu līdz šim.

Sākotnēji iesniegtajā tarifu projektā SIA “Salaspils siltums” paredzēja tarifu samazinājumu par 5,9% jeb 3,27 EUR, piemērojot gala tarifu lietotājiem 51,97 EUR/MWh. Izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi komersantam pieprasīja papildu precizējumus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām, kā rezultātā tarifs tika samazināts par 7,3% jeb 3,77 EUR/MWh.

Gala tarifs samazinājies pateicoties izmaksu ietaupījumam, kas veidojies, aizstājot iepirktās siltumenerģijas izmaksas ar pašu saražoto siltumenerģiju, kā arī kurināmā cenu izmaiņu dēļ.

Šobrīd “SIA “Salaspils siltums” ir vienīgais siltumenerģijas uzņēmums Baltijā, kas jau no šī gada sākuma siltumenerģiju ražo, izmantojot saules kolektorus. Aptuveni 20% no lietotājiem nodotā siltumenerģijas apjoma, veido saules siltums, kas tiek piegādāts Salaspils iedzīvotājiem. Līdz ar saules enerģijas stacijas izbūvi, uzņēmuma kurināmā izmaksas ir būtiski mainījušās, kas rezultējies ar pozitīvām pārmaiņām gaidāmajā apkures sezonā,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

SPRK nolēma arī piešķirt SIA “Salaspils siltums” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) cenu izmaiņu gadījumā. Tas nozīmē, ja kurināmā cenas būs zemākas par tām, kas iekļautas tarifā, komersantam pie nemainīga kurināmā patēriņa apjoma ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

Atļaujas piešķiršana nozīmē komersantam tiesības izvēlēties – vai un kad atļauju izmantot. Papildus tam, šis lēmums uzliek pienākumu komersantam iesniegt informāciju SPRK par kurināmā cenu izmaiņām.

Ar jaunu tarifu projektu komersants vērsās SPRK 2019. gada 27. novembrī saistībā ar veikto Salaspils pilsētas siltumapgādes sistēmas modernizāciju. Tās ietvaros izbūvēta gan saules kolektoru sistēma ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni, gan jauna biomasas katlumāja.

Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē.