SPRK anulē AS “VEF” licenci; turpmāk tā vietā elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniegs AS “Sadales tīkls”

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma anulēt elektroenerģijas sadales operatora AS “VEF” piešķirto licenci sadales sistēmas pakalpojuma sniegšanai. Turpmāk AS “VEF” sadales sistēmas lietotājiem pakalpojumu sniegs AS “Sadales tīkls”.

Šogad 1. decembrī AS “VEF” vērsās SPRK ar lūgumu anulēt tam piešķirto licenci elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu sniegšanai. Šādu lēmumu komersants pieņēmis, jo ilgtermiņā neplāno sniegt sadales pakalpojumu.

Lai lietotāji turpinātu saņemt sadales pakalpojumu VEF teritorijā, AS “VEF” ir vienojošies ar AS “Sadales tīkls” par esošo AS “VEF” lietotāju pārņemšanu, un turpmāko pakalpojuma nodrošināšanu šajā teritorijā. AS “Sadales tīkls” ir izbūvējis nepieciešamo infrastruktūru, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu minētajā darbības teritorijā.

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK lēma par licences anulēšanu AS “VEF” un AS “Sadales tīkls” licences zonas paplašināšanu. Licences anulēšana AS “VEF” un grozījumi AS “Sadales tīkls” licencē stājas spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka sākot no nākamā gada 1. janvāra AS “Sadales tīkls” ir pienākums sniegt elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu AS VEF licences zonas darbības teritorijā. AS “Sadales tīkls” licences darbības termiņš ir līdz 2027. gada 30. jūnijam.

Ar sadales operatoru licenču darbības zonu kartēm aicinām iepazīties SPRK interaktīvajā materiālā. Uzskates materiāls ir informatīvs.