SPRK atļauj AS “Augstsprieguma tīkls” izmantot uzkrātos pārslodzes ieņēmumus 1milj. EUR apmērā tarifu izmaksu segšanai

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma atļaut AS “Augstsprieguma tīkls” izmantot uzkrātos pārslodzes ieņēmumus 1 milj. EUR apmērā, nodrošinot pārvades tarifu rentabilitāti līdz 2020. gada 31. decembrim. Lēmums stājas spēkā šā gada 21. decembrī.

Pieņemot šādu lēmumu, SPRK pārliecinājās, ka AS “Augstsprieguma tīkls” līdz šim uzkrātos pārslodzes ieņēmumus ir izlietojusi pienācīgi, tos ieguldot SPRK noteiktajos četros attīstības projektos. Viens no būtiskākajiem ir elektropārvades līnijas pārbūve starp Latviju un Igauniju posmā Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirgulina, palielinot starpsavienojuma jaudas, kā rezultātā pieaugs pārvades tīkla caurlaides spēja elektroenerģijas piegādei.

No AS “Augstsprieguma tīkls” saņemtās informācijas SPRK guva pārliecību par papildu ieņēmumu izlietojumu tikai prioritāriem mērķiem, tādējādi apmierinot AS “Augstsprieguma tīkls” izteikto lūgumu izmantot pārslodzes ieņēmumus tarifu izmaksu segšanai.

Ar iesniegt aktuālo aprēķinu par pārslodzes ieņēmumu apjomu AS “Augstsprieguma tīkls” vērsās SPRK šogad 30. novembrī.

Atbilstoši SPRK metodikai AS “Augstsprieguma tīkls” var lūgt SPRK atļaut izmantot pārslodzes ieņēmumus elektroenerģijas pārvades pakalpojuma izmaksu segšanā ar mērķi nodrošināt tarifu rentabilitāti.