SPRK soda elektroenerģijas tirgotāju SIA “Vegeteria” par informācijas nesniegšanu

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma uzlikt naudas sodu 300 EUR apmērā elektroenerģijas tirgotājam SIA “Vegeteria” par atkārtotu informācijas nesniegšanu SPRK.

“Visiem tirgus dalībniekiem ir noteikti vienlīdzīgi nosacījumi, un mūsu uzdevums ir raudzīties, lai tos ievēro. Līdz lēmuma pieņemšanas dienai informāciju neesam saņēmuši, lai arī vairākkārtīgi esam centušies sazināties. Komersanta rīcība šajā gadījumā kavē SPRK efektīvu funkciju izpildi. Mūsuprāt, piemērotais naudas sods 300 EUR apmērā ir samērīgs, lai motivētu komersantu ievērot tā pienākumus, sadarbojoties informācijas nodrošināšanā,” skaidro SPRK Juridiskā departamenta direktore Ieva Feldmane.

Izvērtējot lietas apstākļus, elektroenerģijas tirgotājs SIA “Vegeteria” atkārtoti nav sniegusi SPRK pieprasīto informāciju līdz šā gada 13. novembrim par valsts nodevas aprēķinu un ceturkšņa rādītājus par pārdoto elektroenerģijas apjomu un ieņēmumiem no elektroenerģijas tirdzniecības, kā arī nav veikusi nodevas samaksu.

SPRK secinājusi, ka informācijas nesniegšana nav radījusi tiešu ietekmi uz elektroenerģijas tirgus pārskatāmību un konkurenci. Vienlaikus tas nav ietekmējis lietotāju iespējas saņemt nepārtrauktu pakalpojumu piegādi noteiktā kvalitātē par pamatotām cenām. Ņemot vērā situāciju, kurā SIA “Vegeteria” ir veikusi atkārtotu pārkāpumu, SPRK lēma par stingrāku soda apmēra piemērošanu.

Šogad 29. oktobrī SPRK izteica brīdinājuma SIA “Vegeteria” par informācijas nesniegšanu, nosakot termiņu – 13. novembri, līdz kuram komersantam bija iespēja sniegt SPRK pieprasīto informāciju.