SPRK aicina paust viedokli par noteikumu projektu elektronisko sakaru nozarē

Print
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi konsultāciju dokumentu par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē. Lai uzzinātu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK izsludina publisko konsultāciju.

Noteikumos ietvertas virkne izmaiņu, kas turpmāk būs jāievēro gan komersantiem, kuri plāno uzsākt savu darbību telekomunikāciju jomā, gan arī pašreiz jau SPRK reģistrā reģistrētajiem elektronisko sakaru komersantiem. Noteikumu projekta nepieciešamība izriet no Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā noteiktajām prasībām, kas šobrīd tiek iestrādātas nacionālajos normatīvajos aktos – Elektronisko sakaru likumā.

Noteikumu projektā iekļauta jauna paziņojuma veidlapa, kuru komersants aizpilda pirms savas darbības uzsākšanas elektronisko sakaru nozarē, ko nosūta SPRK. Veidlapā ietvertā informācija veidota, balstoties uz Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) vadlīnijām. Turpmāk šāda vienota veidlapa tiks piemērota visā Eiropas Savienībā (ES). Visi jaunie paziņojumi, tostarp izmaiņas paziņojumos tiks sūtītas ne vien valstu regulatoriem, bet arī BEREC, kas uzturēs vienotu ES dalībvalstu regulatoros reģistrēto komersantu sarakstu.

Atbilstoši noteikumiem komersantam būs jāveic izmaiņas paziņojumā, un tās jāiesniedz SPRK, ja mainās komersanta kontaktpersonu informācija, plānotās darbības uzsākšanas datums, kā arī izmaiņas pakalpojuma sniegšanā vai tīkla nodrošināšanā.

Noteikumu projektā noteikti nosacījumi, kurus elektronisko sakaru komersantam jāievēro, nodrošinot elektronisko sakaru pakalpojumus, saistībā ar piekļuves, starpsavienojuma, kā arī galalietotāju saziņas nodrošināšanu. Vienlaikus ir paredzēta arī kārtībā, kādā veidā SPRK un komersants rīkojas, ja konstatē vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpumu, ierobežotas joslas lietošanas tiesību vai numerācijas lietošanas tiesību specifisko nosacījumu neizpildi, universālā pakalpojuma vai speciālās prasības nepildīšanu.

Noteikumu projekts paredz elektronisko sakaru komersantam iesniegt informāciju par starpsavienojuma līgumiem, kas noslēgti ar ārvalstu komersantu. Šāda prasība līdz šim noteikumos netika iekļauta.

Noteikumu projekts varētu stāties spēkā vienlaikus ar jaunā Elektronisko sakaru likuma spēkā stāšanos.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz 2021. gada 24. maijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.