Gaidāmi jauni SIA “Ķekavas nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi - aicina paust viedokli

Print
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi izvērtēšanai SIA “Ķekavas nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus. SPRK uzsāk tarifu projektu izmaksu vērtēšanu. Tarifus plānots piemērot no 2021. gada 1. augusta.

SIA “Ķekavas nami” plāno piemērot vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu – 2,72 EUR/m3 (bez PVN) vairākās teritorijās, kā Katlakalna, Krustkalnu, Ķekavas, Odukalna, Rāmavas, Valdlauču, Ziedoņa, Vimbukroga un Daugmales ciemā.

Savukārt adresē, kur atrodas “Putnu fabrika Ķekava”, plānots piemērot tikai kanalizācijas tarifu – 1,14 EUR/m3 (bez PVN). Šajā darbības teritorijā netiek izmantota centralizētā ūdensapgādes sistēma, tāpēc tarifs par patērēto ūdeni netiek piemērots. Adresē “Putnu fabrika Ķekava” tiks piemērots atšķirīgs kanalizācijas tarifs, salīdzinot ar citām darbības teritorijām, jo šajā gadījumā savāktie notekūdeņi tiek novadīti SIA “Rīgas ūdens” attīrīšanai, izmantojot tikai SIA “Ķekavas nami” kanalizācijas spiedvadu.

Šobrīd SIA “Ķekavas nami” Ķekavas novada teritorijās, izņemot Daugmales ciemā un adresē “Putnu fabrika Ķekava”, piemēro ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu – 2,141 EUR/m3.

SIA “Ķekavas nami” iesniedza tarifu projektu SPRK izvērtēšanai šogad 4. jūnijā. Pēdējo reizi tarifi tika apstiprināti 2007. un 2013. gadā. Šo vairāk nekā 8 gadu laikā notikušas izmaiņas nodokļu likmēs, kā arī pieaugusi elektroenerģijas iegādes cena un pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas u.c. Vienlaikus komersants Valdlauču ciemam iepērk dzeramo ūdeni no SIA “Rīgas ūdens” un visus savāktos notekūdeņus, izņemot Daugmales ciemā, nodod attīrīšanai SIA “Rīgas ūdens”, par ko norēķinās atbilstoši pēc SIA “Rīgas ūdens” apstiprinātiem tarifiem, kas kopš 2013. gada ir pieauguši.

SPRK aicina pakalpojumu lietotājus iepazīties ar tarifu projektu kopsavilkumu un sniegt priekšlikumus SPRK, kā arī SIA Ķekavas nami”. Priekšlikumi, kā arī ieteikumi par tarifu projektiem iesniedzami, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv vai info@kekavasnami.lv.

Ja ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms kādā no ūdenssaimniecības pakalpojumu veidiem (ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu savākšana vai to attīrīšana) sasniedz regulēšanas slieksni – 100 000 m3 gadā, uzņēmums pakalpojumu sniedz par regulētu tarifu, ko apstiprina SPRK. Tarifu aprēķinu uzņēmums veic pēc SPRK noteiktas metodikas, kas nosaka kārtību, kādā tie tiek aprēķināti.

“Uzņēmuma aprēķinātie un iesniegtie tarifu projekti SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties. Mūsu uzdevums ir rūpīgi pārbaudīt izmaksas, kas iekļautas tarifu projektos un pārliecināties, lai tarifos ir iekļautas ekonomiski pamatotas izmaksas. Tas nozīmē, ka apstiprinātie tarifi var atšķirties no tā, ko sākotnēji uzņēmums ir plānojis,” stāsta SPRK pārstāve Ieva Rozentāle.

Kopējā tarifu projektu izvērtēšana un lēmumu pieņemšana notiek 120 dienas. Ja tās gaitā ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektiem, SPRK lūdz to iesniegt. Tajā brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projektu izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums informāciju ir iesniedzis SPRK.

Plašāk ar tarifu projektu kopsavilkumu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā, kā arī papildus interaktīvā veidā – SPRK infografikā.