Ar lēmumu apstiprina galalietotājiem obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no nākamā gada 0 EUR apmērā

Print
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 24.novembrī apstiprinājusi SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” (EPT) iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes, kas stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī. Apstiprināto obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vidējā vērtība būs 0 EUR/MWh.

“Šāds rezultāts iespējams saistībā ar augsto elektroenerģijas cenu, kas būtiski palielinājuši EPT ieņēmumus no obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas pārdošanas biržā. Attiecīgi 2023.gadā valsts budžeta dotācija obligātā iepirkuma komponenšu apmēra segšanai netiek paredzēta. Atbilstoši SPRK pieņemtajam lēmumam par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm, galalietotājiem par tām vairs nebūs jāmaksā. Tas ir nozīmīgi apstākļos, kad elektroenerģijas cenas pieaug,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Jau ziņots, ka, lai samazinātu elektroenerģijas cenas pieauguma negatīvo ietekmi uz elektroenerģijas lietotājiem, š.g. 6.septembrī Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas piedāvāto risinājumu, kas paredz, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vidējā likme no š.g. 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim ir 0 EUR/MWh.

Ņemot vērā faktiskos tirgus apstākļus, kā arī, lai nodrošinātu tiesisko skaidrību par EPT sagatavojamo obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinu nākamajam gadam atbilstoši valdībā atbalstītajam risinājumam, š.g. 14.oktobrī spēkā stājās SPRK pieņemtie metodikas grozījumi. Tie paredz elektroenerģijas publiskajam tirgotājam tiesības izmantot elektroenerģijas tirgū gūtos ieņēmumus no elektroenerģijas pārdošanas gan jaudas komponentes, gan obligātā iepirkuma komponentes samazinājumam, lai sasniegtu noteikto vidējo obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vērtību – 0 EUR/MWh.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijas režīmā vai no atjaunojamajiem energoresursiem. Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktos publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS “Latvenergo” meitassabiedrība SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs”.

Iesniegtā obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu izvērtējumu SPRK veic kopš 2008.gada. EPT atbilstoši SPRK metodikai veic aprēķinu  un iesniedz izvērtēšanai/apstiprināšanai SPRK.